MDH fuqarolarini qabul qilish

O`zbekiston Respublikasi OTM bakalavriatiga MDH mamlakatlari fuqarolarini qabul qilish tartibi.

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 2 iyundagi 347-son qarori.

Ko`chirib olish.

Fayllar:
1. Xorijiy_fuqarolar.pdf