2017 yil 30-oktyabr kuni “Umumiy pedagogika” kafedrasi dotsenti R.M. Medetovaning magistratura bo‘limi talabalari bilan “Maxsus fanlarini o‘qitish jarayonida aхbоrоt tехnоlоgiyalaridan fоydalanish” mavzusida ochiq ma’ruza mashg‘uloti bo'lib o'tdi

“Umumiy pedagogika” kafedrasi dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi R.M. Medetovaning “Pedagogika nazariyasi va tarixi” magistratura bo‘limi talabalari U.Q. Islamova, D.O.Kamalovalar bilan “Maxsus fanlarini o‘qitish metodikasi” fanidan “Maxsus fanlarini o‘qitish jarayonida aхbоrоt tехnоlоgiyalaridan fоydalanish” mavzusida ochiq ma’ruza mashg‘uloti

Magistratura bo‘limi “Pedagogika nazariyasi va tarixi” yo’nalishi talabalari bilan “Maxsus fanlarini o‘qitish metodikasi” fanidan “Maxsus fanlarini o‘qitish jarayonida aхbоrоt tехnоlоgiyalaridan fоydalanish” mavzusida ochiq ma’ruza mashg‘uloti bo’lib o’tdi. Ushbu ochiq dars mashg’ulotida mavzu bo’yicha ma’lumotlar Medetova tomonidan bayon etildi. Dars jarayonida ma’ruza mashg’uloti bo’lishiga qaramasdan, o’zaro faol munosabarlar, amaliy topshiriqlar bajarildi. Ochiq ma’ruza mashg’ulotida “Umumiy pedagogika” kafedrasi o’qituvchilari, shu bilan ekspert o’qituvchilar ishtirok etib darsni kuzatishdi va tahlil qilishdi.