O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga bag‘ishlab adabiyotlar ko‘rgazmasi tashkil etildi

2017 yil 28 noyabr kuni universitetning Elektron kutubxonasida O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga bag‘ishlab adabiyotlar ko‘rgazmasi tashkil etildi

Tafsilot

2017 yil 28 noyabr kuni universitetning Elektron kutubxonasida O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga bag‘ishlab adabiyotlar ko‘rgazmasi tashkil etildi

Batafsil

Ko‘rgazmada “O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari”, “O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi”, “O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti asarlari”, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimovning “O‘zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura”, “Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo‘lida”, “O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari”, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyayoevning “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz”asarlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Bosh Assableyasining 72-sessiyasidagi nutqini o‘rganish bo‘yicha ilmiy-ommabop risola va ko‘pgina ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy-ma’rifiy mazmundagi adabiyotlar namoyish etildi