Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 14.07.2016.Ped/Р.04.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби

Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 14.07.2016.Ped/Р.04.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби

Tafsilot

Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 14.07.2016.Ped/Р.04.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби

Batafsil

Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 14.07.2016.Ped/Р.04.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби 13.00.02–Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (соҳалар бўйича); 13.00.06 – Электрон таълим назарияси ва методикаси ихтисосликлари (педагогика фанлари) бўйича). Т/р Фамилияси, исми, отасининг исми Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони 1. Абдуллаева Барно Сайфутдиновна (раис) 13.00.02 Тошкент давлат педагогика университети, проректор, педагогика фанлари доктори, профессор 2. Абдукодиров Абдукаххор Абдувакильевич (раис ўринбосари) 13.00.06 Тошкент давлат педагогика университети, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори 3. Садикова Альбина Венеровна (илмий котиб) 13.00.02 Тошкент давлат педагогика университети, декан, педагогика фанлари номзоди, доцент 4. Толипова Жамила Олимжоновна 13.00.02 Тошкент давлат педагогика университети, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори 5. Юнусова Дилфуза Исраиловна 13.00.02 Тошкент ахборот технологиялари университети, кафедра доценти, педагогика фанлари доктори, доцент 6. Джораев Мухамматрасул 13.00.02 Тошкент давлат педагогика университети, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори, профессор 7. Мамадазимов Мадмуса 13.00.02 Тошкент давлат педагогика унверситети, педагогика фанлари доктори, профессор 8. Хусанбоева Кундузхон 13.00.02 Ўзбекистон миллий университети, кафедра мудири, педагогика фанлари номзоди 9. Сапаров Каландар Абдуллаевич 13.00.02 Тошкент давлат педагогика университети, декан, биология фанлари доктори 10. Авазов Шериммат 13.00.02 Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, мутахассис, педагогика фанлари номзоди, профессор 11. Махмудов Юсуф 13.00.02 Тошкент нафис санъат лицейи, ўқитувчи, педагогика фанлари доктори, профессор 12. Бешимов Рўзиназар Бебутович 13.00.02 Тошкент давлат педагогика университети, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор 13. Тожиев Мамаражаб 13.00.06 Олий ва ўрта махсус таълимни ривожлантириш институти, бўлим бошлиғи, педагогика фанлари доктори 14. Насриддинов Комилжон Рахматович 13.00.06 Тошкент давлат педагогика университети, профессор, физика-математика фанлари доктори, профессор 15. Эргашов Мухамматрасул 13.00.06 Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизими кадрлари малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори 16. Арипов Мирсаид 13.00.06 Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор 17. Уразова Марина Батировна 13.00.06 Тошкент давлат педагогика университети, кафедра доценти, педагогика фанлари доктори 18. Мамаражабов Мирсалим Элмирзаевич 13.00.06 Тошкент давлат педагогика университети, кафедра мудири, педагогика фанлари номзоди 19. Турсунов Самар Кузиевич 13.00.06 Тошкент давлат педагогика университети, кафедра доценти, педагогика фанлари доктори   Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 14.07.2013.Ped/Р.04.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби 13.00.01 – Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент; 13.00.03 – Махсус педагогика ихтисослиги (педагогика фанлари бўйича) Т/р Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган йили Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони 1. Шарипова Дилором Джуманиязовна (раис) 1862132 1938 13.00.03 Тошкент давлат педагогика университети, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори, профессор 2. Мардонов Шукрулла Мардонович (раис ўринбосари) 1952 13.00.01 Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти, лаборатория мудири, педагогика фанлари доктори 3. Юзликаева Эльзара Решатовна (илмий котиб) 9034003 1979 13.00.01 Тошкент давлат педагогика университети, декан, педагогика фанлари доктори 4. Абдуллаева Барно Сайфутдиновна 3846565 1974 13.00.01 Тошкент давлат педагогика университети, проректор, педагогика фанлари доктори, профессор 5. Толипов Ўткир Қаршиевич 2767651 1961 13.00.01 Тошкент давлат педагогика университети, бўлим бошлиғи, педагогика фанлари доктори, профессор 6. Халилов Фахритдин Нуритдинович 1958 13.00.01 Тошкент давлат педагогика университети, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори 7. Шодмонова Шоира Саидовна 1966 13.00.01 Тошкент давлат педагогика университети, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори 8. Рузиева Дилноз 1968 13.00.01 Тошкент давлат педагогика университети, кафедра мудири, педагогика фанлари доктори 9. Рахимов Бахтиёр 94 3587801 1961 13.00.01 Гулистон давлат университети қошидаги академик лицей, доцент, педагогика фанлари доктори Олий аттестация комиссияси Эксперт кенгаши аъзоси 10. Нуркельдиева Дилбар Ахмадовна 6330541 1961 13.00.03 Тошкент давлат педагогика университети, кафедра мудири, педагогика фанлари номзоди 11. Исакулова Нилуфар 946357280 1977 13.00.01 Ўзбекистон давлат жаҳон тилллари университети, кафедра доценти, педагогика фанлари доктори 12. Адизов Бахтиёр Рахмонович 1951 13.00.01 Бухоро давлат университети, тармоқ маркази директор, педагогика фанлари доктори 13. Аюпова Мукаррам Юлдашевна6330541 13.00.03 Тошкент давлат педагогика университети, профессор, педагогика фанлари номзоди 14. Ҳакимова Муҳаббат Файзиевна 1962 19.00.05 Тошкент давлат иқтисодиёт университети, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори, профессор 15. Нурманов Абдиназар Ташбаевич 91 1941614 1962 13.00.01 Тошкент давлат педагогика университети, доцент, педагогика фанлари доктори 16. Муминова Лола Рахимовна 1943 13.00.03 Тошкент давлат педагогика университети, профессор, педагогика фанлари доктори 17. Каххарова Матлуба Маннофовна 1971 13.00.01 Тошкент давлат педагогика университети, кафедра мудири, фалсафа фанлари доктори