Adabiyotlar taqdimoti

Bilim-qaytarish va takrorlash mevasi

Tafsilot

Bilim-qaytarish va takrorlash mevasi

Batafsil

2017-yil 18-dekabr kuni “Boshlang‘ich ta’lim va jismoniy madaniyat” fakulteti talabalari ishtirokida adabiyotlar taqdimoti tadbirlari o‘tkazildi