2017-2018 o�?quv yili uchun ilmiy-tadqiqot ishlari bo�?yicha ish reja

Ushbu ilovada 2017-2018 o‘quv yili uchun ilmiy-tadqiqot ishlari bo‘yicha ish reja keltirilgan

�?лмий-тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўйича 2017-2018 ўқув йилига мўлжалланган �?Ш РЕЖАС�? № Олиб бориладиган тадбирлар мавзуси Ўтказиш вақти Тадбирга масъул �?жро механизми Кутилаётган натижа 1 2016-2017 ўқув йили якунлари бўйича номли стипендияларга тавсия этилган номзодларнинг ҳужжатларини Вазирлик комиссиясига топшириш 2017 йил 15 августгача �?лмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими, Ёш олимлар кенгаши Дастурлар асосида синовлар ташкил этилади ва ғолиблар аниқланади Университетдан тавсия этиладиган номзодлар танлаб олинади 2 Бажарилиши 2019-2021 йилларга мўлжалланган амалий тадқиқотлар дастурлари доирасидаги лойиҳалар танловида кафедра профессор-ўқитувчиларининг фаол иштирок этишини таъминлаш 2017 йил 10 сентябргача �?лмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими, кафедра мудирлари Лойиҳалар тайёрланади, экспертизадан ўтказилади ва университет кенгаши қарори асосида танловга тавсия этилади Университетда бажариладиган лойиҳалар ҳажми ва миқдори ортади, кафедраларнинг моддий-техник базаси мустаҳкамланади 3 Кафедралар ва факультетларнинг 2017-2018 ўқув йили учун илмий-тадқиқот ишлари режаларини ўрганиш, таҳлил қилиш ва тасдиқлаш 2016 йил 20 сентябргача �?лмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими, факультет деканлари, кафедра мудирлари Факультет ва кафедралардан иш режалари олинади, таҳлил қилинади, тавсиялар берилади ва тасдиқланади Профессор-ўқитувчиларни илмий ишларга йўналтириш ва аниқ режа асосида ишлаш самараси ортади 4 Хорижий ҳамкор ОТМ ва ташкилотлар ҳамда дипломатик корпуслар ҳамкорлигида Ўзбекистон ютуқларини халқаро майдонда кенг тушунтириш учун халқаро республика миқёсидаги нуфузли илмий-амалий анжуманларни ўтказиш Ҳар ўқув йилида камида 1 марта Тегишли вазирлик ва идоралар билан келишилган ҳолда Ҳалқаро дипломатик корпуслар билан ҳамкорликда анжуманлар режасини ишлаб чиқиш Юқори савиядаги анжуманлар ташкил этилади ва мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилади 5 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2016 йил 21 ноябрдаги 103-сонли баёнида кўрсатилган камчиликларни бартараф этиш ўйича аниқ амалий тадбирларни амалга ошириш Ўқув йили давомида Факультет деканлари, кафедра мудирлари, �?лмий-тадқиқот ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими Мазкур ҳужжат бандлари танқидий жиҳатдан атрофлича таҳлил қилинади, ундан келиб чиқадиган вазифалар белгиланади ва мазкур тадбирларни амалга ошириш режаси ишлаб чиқилади Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раёсатининг 2016 йил 21 ноябрдаги 103-сонли баёнида белгиланган вазифаларни бажаришга масъуллар аниқланади ва ижроси таъминланади 6 Кафедралар ва факультетларнинг 2017 йил учун илмий-тадқиқот ишлари режаларини ўрганиш, таҳлил қилиш ва тасдиқлаш 2018 йил 20 январгача �?лмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими, факультет деканлари, кафедра мудирлари Факультет ва кафедралардан иш режалари олинади, таҳлил қилинади, тавсиялар берилади ва тасдиқланади Профессор.-ўқитувчиларни илмий ишларга йўналтириш ва аниқ режа асосида ишлаш самараси ортади 7 Ривожланган хорижий давлатларда фан доктори тайёрлаш тажрибасини чуқур таҳлил қилган ҳолда фан докторлари тайёрлаш, юқори илмий-усулубий ва амалий-татбиқий аҳамиятга эга монография ва илмий мақолалар тайёрлаш ва уларни нуфузли хорижий илмий журналларда чоп этилишини таҳлил қилиш Доимий �?лмий ишлар бўйича проректор, кафедра мудирлари Професор-ўқитувчилар учун илмий мақолалар тайёрлаш, уларни тақриздан ўтказиш, аннотацияларини шакллантириш ва рефератланадиган журналларга тақдим этиш жараёнига аниқлик киритишга қаратилган қисқа мудддатли семинарлар, ўқув курслари, мастер-класслар ташкил қиланади Университет профессор-ўқитувчиларининг хорижий журналларда илмий мақолалар нашр этиш салмоғи ортади, уларнинг илмий ишларига иҳтибослик даражаси кўтарилади 8 Университетда фаолият кўрсатаётган профессор-ўқитувчилар, таянч докторант, докторант ва мустақил изланувчилар фаолиятини қўллаб-қувватлаш ҳамда амалий ёрдам кўрсатиш орқали университет илмий салоҳиятини оширишга қаратилган тадбирларни амалга ошириш Мунтазам равишда �?лмий ишлар бўйича проректор, кафедра мудирлари, илмий маслаҳатчилар �?зланувчиларнинг илмий изланишлари ҳар томонлама қўллаб-қувватланади, диссертация ҳимоялари сифати ортади Университет профессор-ўқитувчиларининг илмий салоҳияти ортади, профессор-ўқитувчилар таркиби ёшаради 9 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 10 декабрдаги “Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-1875-сонли қарори ва ВМнинг 2012 йил 29 декабрдаги “Республика олий таълим муассасалари рейтингини баҳолаш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги 371-сонли қарорларида белгиланган вазифаларнинг факультетлар ва кафедралардаги ижросини таъминлаш Мунтазам �?лмий ишлар бўйича проректор, факультет деканлари, кафедра мудирлари Факультетлар, кафедралар иш режаларида ушбу қарорларнинг ижроси акс эттирилади, тадбирлар белгиланади ва ижроси назорат қилинади �?лмий ва илмий педагог кадрлар тайёрлаш тизими яхшиланади, университет рейтингини кўтариш бўйича тадбирлар амалга оширилади, профессор-ўқитувчиларнинг чет тиллари ва ахборот технологияларини ўзлаштириш даражаси ортади 10 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 4 ноябрдаги 47-сонли мажлис баёни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Ҳайъатининг 2015 йил 18 ноябрдаги 49- сон мажлиси баёнида инновацион ҳамкорлик алоқаларини ташкил этиш ва ривожлантиришга оид белгиланган вазифаларнинг ижросини таъминлаш Ўқув йили давомида �?лмий ишлар бўйича проректор, инновацион гуруҳ раҳбарлари �?нновацион гуруҳлар иш режаси амалда бажарилади, яратилган илмий ишланмалар интеллектуал мулкка айлантирилади, амалиётга татбиқ этилади Олий таълим фан ва ишлаб чиқариш интеграциясига эришилади 11 Тошкент давлат педагогика университетида 2018 йилда кафедраларнинг илмий соҳада рейтингни кўтаришга оид тайёрлаши лозим бўлган нашр ишлари тақсимотида белгиланган вазифаларниинг бажарилишини ташкиллаштириш, таҳлил қилиш, мониторингини олиб бориш Ўқув йили давомида �?лмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими, кафедра мудирлари Ҳар бир кафедрага университет рейтингини кўтариш учун тақсимланган нашр ва бошқа турдаги ишларнинг бажарилиши бўйича тавсиялар берилади, бажарилиши назорат қилинади Университет рейтингига оид маълумотлар жамланади, ўрнатилган тартибда тегишли ташкилотларга топширилади 12 Университет ҳузурида фаолият кўрсатаётган илмий кенгаш фаолияти учун зарур бўлган шароитларни яратиш, диссертацияларнинг кафедра йиғилишларида ва факультет қошидаги илмий семинарларда чуқур муҳокама этилишига амалий ёрдам бериш Йил давомида �?лмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими, кафедра мудирлари, илмий кенгаш раиси �?лмий кенгаш учун алоҳида хоналар ажратилади ва керакли жиҳозлар билан таъминланади Кенгашларнинг иш фаолияти самараси ортади 13 Профессор-ўқитувчиларнинг, докторант ва таянч докторантларнинг хорижий давлатларда, республика миқёсида ўтказиладиган илмий анжуманларда фаол иштирок этишини ташкиллаштириш, мониторингини олиб бориш Йил давомида �?лмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими, кафедра мудирлари Барча илмий анжуманлар хақида хабарнома тарқатилади, мақолалар йўлланма хат билан анжуманларга юборилади �?лмий-тадқиқот ишларининг даражаси ортади, амалиётга қўлланилиши учун шароит яратилади 14 Монографиялар, илмий мақолалар, инновацион лойиҳаларнинг танловларини ўтказиб бориш, ғолибларни тақдирлаш ва мақолаларни нашр учун рефератланадиган журналларга тавсия этиш Мунтазам �?лмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими, кафедра мудирлари �?лмий-методик семинарда муҳокама этилади, кенгашда кўриб чиқилади Профессор-ўқитувчилар ўртасида соғлом илмий рақобат шаклланади, яхши илмий натижалар тақдирланади 15 Кафедраларнинг Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси илмий-тадқиқот институтлари, ишлаб чиқариш корхоналари ва ОТМлар билан ҳамкорлигини ривожлантириш Йил давомида �?лмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими, кафедра мудирлари Ҳамкорлик қилиш мумкин бўлган муассасалар аниқланади, ҳамкорлик йўналишлари белгиланади, шартномалар тузилади Ҳамкорлик дастурлари ва илмий лойиҳалар бажарилади 16 Кафедралар қошидаги илмий-методик семинарлар фаолиятини ташкил этиш ва назорат қилиб бориш. Уларда иқтидорли талабалар, магистрлар, докторант ва таянч докторантларнинг фаол иштирокини таъминлаш Йил давомида �?лмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими, кафедра мудирлари Кафедралар қошида илмий семинарлар ташкил этилади ва режа бажарилиши назорат қилинади �?лмий-тадқиқот ишларининг даражаси яхшиланади, ҳажми кўпаяди 17 Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ва бошқа ташкилотлардан келадиган расмий ҳужжатлар ижросини ўз вақтида таъминлаш, ижро интизомини мустаҳкамлаш Мунтазам �?лмий ишлар бўйича проректор, илмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими Ҳар бир келган хужжат рўйхатдан ўтказилади, масъул ижрочи белгиланади, ижроси назорат қилинади �?жро интизоми мустаҳкамланади 18 Таянч докторант ва докторантларнинг чорак ва ярим йиллик ҳисоботларини муҳокама қилиш Ҳар чоракда �?лмий ишлар бўйича проректор, илмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими кафедра мудирлари �?лмий рахбарлар иштирокида ҳисоботлар ташкил этилади Катта илмий ходим-изланувчиларнинг шахсий иш режалари бажарилишига эришилади 19 Мунтазам равишда ташкил этиладиган “�?нновацион ғоялар, ишланмалар ва лойиҳалар” ярмаркасида фаол иштирок этиш 2018 йил апрель-май �?лмий ишлар бўйича проректор, инновацион ишланмалар муаллифлари Кўргазмага тайёр маҳсулотлар ва янги ғоялар ишланмалари тақдим этилади Кафедраларнинг моддий-техник базаси ва илмий салоҳияти мустаҳкамланади 20 Университет талабаларининг фанлар бўйича олимпиадаларини ўтказиш, ғолибларни Республика босқичига тайёрлаш ва уларнинг фаол иштирокини таъминлаш 2018 йил январь-май �?лмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими, факультет деканлари, ёш олимлар кенгаши Чуқурлаштирилган дастурлар асосида дарслар ташкил этилади Фан олимпиадаларида совринли ўринларни олишга эришилади 21 Университетнинг халқаро нуфузини ошириш мақсадида халқаро ва хорижий ташкилотлар грантларини университетга жалб этиш Мунтазам равишда Ректор, проректорлар, халқаро алоқлар бўлими Хорижий тилларни мукаммал биладиган ёшларни таълим жараёнига жалб этилади Таълим жараёнига хориж тажрибаси кириб келади 22 Университетда ОАК томонидан белгиланган фанлар бўйича малакавий имтиҳонларни юқори савияда ўтказиш 2017 йил ноябрь, 2018 йил февраль, май �?лмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими, малакавий имтиҳонлар қабул қилиш комиссиялари раислари К�?Х�? лар томонидан берилган аризалар ва ОАК томонидан тасдиқланган дастурлар асосида малакавий имтиҳонлар ташкил этилади К�?Х�? ва мустақил изланувчиларнинг фанлар бўйича билимлари аниқланилади ва баҳоланади 23 Кафедраларда амалга оширилган илмий-тадқикот фаолияти юзасидан йиллик илмий ҳисоботларни Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2008 йил 2 апрелдаги 92-сонли буйруғининг 2-иловасида келтирилган шаклларга мувофиқ ҳар йилнинг 15 декабрига қадар Фан ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлимига тақдим этиб бориш 2017 йил 15 декабрига қадар �?лмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими Кафедра ва факультетларнинг йиллик ҳисоботлари тайёрланади ва ўз муддатида тақдим этиб борилади Йиллик ҳисоботлар аниқ ва ўз вақтида топширилиши таъминланади 24 Университетнинг веб саҳифасида илмий-тадқиқот ишларининг кенг ёритиб борилишини ташкиллаштириш, илмий-соҳадаги тадбирлар ҳақида батафсил маълумот бериб бориш, интерактив хизматлар тизимини такомиллаштириш Ўқув йили давомида �?лмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими �?лмий соҳадаги тадбирларга оид эълонлар, ҳисоботлар ва рекламалар сайтга жойлаштирилади Амалга оширилган тадбирларнинг оммалашиши, таъсир доираси, кўлами ортади 25 Кафедралар қошидаги илмий-методик семинарлар фаолиятини ташкил этиш ва назорат қилиб бориш. Уларда иқтидорли талабалар, магистрлар, докторант ва таянч докторантларнинг фаол иштирокини таъминлаш Йил давомида �?лмий тадқиқот ва илмий педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими, кафедра мудирлари Кафедралар қошида илмий семинарлар ташкил этилади ва режа бажарилиши назорат қилинади �?лмий-тадқиқот ишларининг даражаси яхшиланади, ҳажми кўпаяди 26 Ҳар ойнинг 5 санасигача Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигига Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 21 ноябрдаги 103-сонли баёни ижрои юзасидан маълумот киритиб бориш Амалга оширилган ишлар таҳлили қилинади, маълумотлар тайёрланади ва ҳисобот топширилади Ҳар ойнинг 5 санасигача �?лмий ишлар бўйича проректор, факультет деканлари, кафедра мудирлари Ушбу буйруқ бўйича амалга оширилган ишлар юзасидан маълумотлар базаси яратилади, мониторинги оилб борилади.