Jalilov Zarafshon Baxshullayevich

"IX-XII asrlarda Sharq mutafakkirlari yaratgan tarbiyaviy qadriyatlardan oliy pedagogik ta'lim jarayonida foydalanish texnologiyalarini takomillashtirish"

Детали

"IX-XII asrlarda Sharq mutafakkirlari yaratgan tarbiyaviy qadriyatlardan oliy pedagogik ta'lim jarayonida foydalanish texnologiyalarini takomillashtirish"

Детально

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi mavzusi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasida B2017.2.PhD/Ped161 raqam bilan ro‘yxatga olingan. Dissertatsiya Buxoro davlat universitetida bajarilgan. Dissertatsiya avtoreferati uch (o‘zbek, rus, ingliz (rezyume)) tilda Ilmiy kengashning veb-sahifasi (www.tdpu.uz) hamda «ZiyoNet» axborot-ta’lim portali (www.ziyonet.uz) manzillariga joylashtirilgan. Ilmiy rahbar: Maxmudov Mels Xasanovich pedagogika fanlari doktori, professor Rasmiy opponentlar: Egamberdiyeva Nodira Meliboyevna pedagogika fanlari doktori, professor Qaxxorova Matluba Mannofovna falsafa fanlari doktori, professor Etakchi tashkilot: Samarqand davlat universiteti Dissertatsiya himoyasi Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi DSc.27.06.2017.Ped.26.01 raqamli Ilmiy kengashning 2018 yil «____» _____________ soat _______ dagi majlisida bo‘lib o‘tadi. (Manzil: 100011, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bunyodkor ko‘chasi 27-uy. Tel.: (99871) 255-80-86; faks: (99871) 256-76-51; e-mail: tgpu_kengash@edu.uz Dissertatsiya bilan Toshkent davlat pedagogika universitetining Axborot-resurs markazida tanishish mumkin (__raqami bilan ro‘yxatga olingan). (Manzil: 100011, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bunyodkor ko‘chasi 27uy. Tel.: (99871) 255-76-87; faks: (99871) 256-76-71; Dissertatsiya avtoreferati 2018 yil «_______ »__________da tarqatildi. (2017 yil «________»_______da_____________raqamli reestr bayonnomasi)

http://tdpu.uzinc/tinyupload/Avtoreferat%20Jalilov%20Zarafshon.pdf