O`qishga qabul qilish uchun topshiriladigan hujjatlar