Bo'limning 2018-yil I chorak (yanvar-mart) uchun ish rejasi