3-son 10.01.2015 y

"Oliy ta'limning Davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida" 2001 yil 16 avgustdagi 343-son qarori

Fayllar:
1. 3-сон 10.01.2015 й.doc