Sirtqi (maxsus sirtqi) ta’limda talabalar bilimini baholash tartibi qanday?

Sirtki (maxsus sirtqi) ta’limda oraliq va yakuniy baholash turlari joriy qilinadi.

Sirtki (maxsus sirtqi) ta’limda oraliq va yakuniy baholash turlari joriy qilinadi. Oraliq baholashning mazmuni, uni bajarish usul va tartiblari hamda soni (bir o‘quv semestri davomida ikki martagacha) har bir fan bo‘yicha sirtqi (maxsus sirtqi) ta’lim uchun tayyorlangan ishchi fan dasturlarida belgilab beriladi va quyidagi mustaqil ish turlaridan iborat bo‘ladi: kurs (loyihasi) ishi, nazorat savollari va topshiriqlari, test-sinov savollari, keyslar, mashqlar, misol va masalalar, tajriba natijalari, ishlab chiqarish muammolarini hal etishga yo‘naltirilgan maxsus metodik ishlanmalar va tavsiyalar, hisob-jadval ishlari va boshqalar. Oraliq baholash masofaviy aloqa orqali on-layn rejimida o‘tkazilishi ham mumkin.