Sirtqi (maxsus sirtqi) ta’limda qancha muddat o‘qiladi?

Sirtqi shaklda kamida 5 yil, maxsus sirtqi shaklda kamida 3 yil, ikkinchi va undan keyingi oliy ta’lim negizidagi sirtqi shaklda kamida 3 yil ta’lim olinadi.

Sirtqi shaklda kamida 5 yil, maxsus sirtqi shaklda kamida 3 yil, ikkinchi va undan keyingi oliy ta’lim negizidagi sirtqi shaklda kamida 3 yil ta’lim olinadi. Ikkinchi va undan keyingi oliy ta’limda o‘qish o‘quv rejalaridagi fanlar farqidan qat’i nazar, bakalavriat ta’lim yo‘nalishining 2-kursidan boshlanadi.