ARIPOVA SHAXNOZA DILMURODOVNA

Bolalar nutqining grammatik qurilishini rivojlantirishda korreksion-pedagogik ish tizimi

Falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi mavzusi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy Attestatsiya Komissiyasida B2017.4.PhD/Ped357 raqam bilan ro‘yxatga olingan. Dissertatsiya Toshkent davlat pedagogika universitetida bajarilgan. Dissertatsiya avtoreferati uch tilda (o‘zbek, rus, ingliz (rezyume)) Ilmiy kengashning veb-sahifasida (www.tdpu.uz) va «ZiyoNet» Axborot ta’lim portalida (www.ziyonet.uz) joylashtirilgan.

Fayllar:
1. bolalar_nutqining_grammatik_qurilishini__rivozhlantirishda_korrektsion-pedagogik_ish_tizimi_.pdf