Biologiya o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi talabalariga turli tipdagi ma’ruzalar o‘tkaziladi

Talabalarga “Biologiya o‘qitish metodikasi” fani bo‘yicha 13-martdan 13-aprelgacha L.N. Tolstoy nomidagi Tula Davlat pedagogika universiteti dotsenti Natalya Sergeevna Kartashova turli tipdagi ma’ruzalarni o'tkazadi.

Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi talabalariga “Biologiya o‘qitish metodikasi” fani bo‘yicha 13-martdan 13-aprelgacha L.N. Tolstoy nomidagi Tula Davlat pedagogika universiteti dotsenti Natalya Sergeevna Kartashova bilan Biologiya o‘qitish metodikasi kafedrasi o‘qituvchisi R.A. Xalitova hamkorlikda turli tipdagi ma’ruzalar: ana’naviy, muammoli, munozara, hamkorlikda ma’ruza texnologiyalarini qo‘llash orqali ma’ruzalar o‘tkaziladi.