5111100 - Musiqa ta’limi

5111100Musiqa   ta’limi   umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun musiqa bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

Tafsilot

Qisqacha

5111100Musiqa   ta’limi   umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun musiqa bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

Batafsil

5111100 Musiqa   ta’limi ta’limi yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111100Musiqa   ta’limi   umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun musiqa bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5111100 Musiqa ta’limi ta’limi yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, musiqa о‘qitish usullari. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111100 – Musiqa   ta’limi  ta’limiyо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.
  • Madaniy-oqartuv ishlariga moslashish

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111100 Musiqa   ta’limi    òàúëèìè yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -       о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida musiqa о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -       tarbiyachilik: maktabgacha ta’lim muassasalari, umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi (musiqa raxbari) bо‘lib ishlash; -       о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; -       ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.   -   madaniy-oqartuv ishlariga moslashish: madaniyat uylari, musiqiy konsert birlashmalari (О‘zbeknavo va viloyat filiallari qoshida)  da ijrochi xonanda va  sozanda  mutaxasissi  bо‘lib ishlash.