Toshkent davlat pedagogika universiteti rektori tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga "Yangi kasblar atlasi" loyihasi taklif etildi.

✅ Barcha sohalar qatori oliy ta'lim sohasini ham isloh qilish bo'yicha mamlakatimiz rahbari boshchiligida "Oʻzbekiston Respublikasi oliy taʼlim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" qabul qilingan edi. 

✅ Kunlar emas, soatlar kesimida o'zgarishlarga duch kelayotgan zamonaviy dunyo yangi kasblar yaralishini taqozo etmoqda. 

✅ Pedagogika sohasida ham Toshkent davlat pedagogika universiteti tomonidan zamonaviy kasblar bo'yicha ilmiy tadqiqot va izlanishlar boshlab yuborilgan bo'lib, bu borada sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda.