2013 – 2014 o’quv yili 2-yarim yillik ochiq darslarni o’tkazish jadvali

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti professor-o’qituvchilarining 2013 – 2014 o’quv yili 2-yarim yillik uchun OCHIQ DARSLARNI O’TKAZISH JADVALI

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti professor-o’qituvchilarining 2013 – 2014 o’quv yili 2-yarim yillik uchun OCHIQ DARSLARNI O’TKAZISH JADVALI

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti professor-o’qituvchilarining 2013 – 2014 o’quv yili 2-yarim yillik uchun

OCHIQ DARSLARNI O’TKAZISH JADVALI

Fan nomi

Mavzusi

O’qituvchining F.I.O.

Ilmiy darajasi va unvoni

Taklif qilingan tashqi ekspert

O’tkazish sanasi.

Ma’ruza o’tiladigan akadem

guruhi, xonasi, ta’lim yo’ nalishi

1

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi

Sport trenirovka jarayonida qo`llaniladigan vositalar

Professor Maxkamdjanov K.M

O’zDJTI professor

Salomov R

17.03.14 y 1-juftlik

JM 4-kurs 401-402 guruh

1-17 xona

2

Jismoniy tarbiya metodikasi

Harakatli o’yinlarni tashkil qilish va o’tkazish

Professor Xodjaev F

O’zDJTI professor

Salomov R

18.02.14 y 1-juftlik

MT 3-kurs 303-guruh

2-21 xona

3

Sport va harakatli o’yinlar va uni o’qitish metodikasi

Basketbol o’yin texnikasi tasnifi

Dosent Raximqulov K.D

O’zDJTI dosenti

Aripov Yunus

19.02.14 y 1-juftlik

JM 3-kurs 301-302 guruh

1-15 xona

4

Jismoniy tarbiya tarixi va psixologiyasi

Sportchilarni bo’lajak musobaqaga tayyorlashning psixologik asoslari

Dosent Tulenova X.B.

O’zDJTI dosenti Po’latov.O.O

27.03.14 y 3-juftlik

 

ChHT 3-kurs 301-302 guruh

3-ma’ruzalar zali

5

Yengil atletika va uni o’qitish metodikasi

Yengil atletika turlari

Katta o’qituvchi Nurmatov F.A

O’zDJTI dosenti Daurenov.E.YU

25.02.14 y 3-juftlik

JM 2-kurs 201-202-203 guruh 3-07 xona

6

Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi

Avstraliya materigi iqlimi va ichki suvlari

g.f.n.dots

Alimqulov N.R

O’zMU, “Tabiiy geografiya” kafedrasi dotsenti, g.f.n. Sh.Sharipov

16.04.2014.y 1-juftlik

 

4-08 auditoriya

201-Geografiya o’qitish metodikasi

7

Markaziy Osiyo ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi

Qirg’iziston Respublikasi

kat. o’qit

Islomov I.N

O’zMU, “Ijtimoiy geografiya va demografiya” kafedrasi dotsenti, g.f.n. M.Egamberdieva

24.02.2014 y 1-juftlik

 

408 auditoriya

301-302- Geografiya o’qitish metodikasi

8

Jahon ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi

Avstraliya ittifoqi

g.f.n. dots.

Safarova N.I

O’zMU, “Ijtimoiy geografiya va demografiya” kafedrasi dotsenti, g.f.n. M.Nazarov

19.05.2014 y 2-juftlik

 

408-auditoriya

301-302 Geografiya o’qitish metodikasi

9

Geografiya o’qitish nazariyasi va metodikasi

O’qitish metodlari va o’qitish usullariga tasnif berish

kat. o’qit

Saidamatov F

O’zMU, “Tabiiy geografiya” kafedrasi dotsenti, g.f.n. M.Mirakmalov

30.05.2014 y 2-juftlik

 

408-auditoriya

301-302 Geografiya o’qitish metodikasi

10

Polimerlar kimyosi

Radikal polimerlanish reaktsiyalari va kinetikasi

K.f.n. dots.

N.I. Bozorov

S.D.Qurbonov Umumiy va noorganik kimyo instituti katta ilmiy xodimi, kimyo fanlari nomzodi

15.03.14 y 2-juftlik;

Kimyo o’qitish metodikasi 301,302 guruh

3-02 auditoriya

 

11

Analitik kimyo

Uchinchi guruh kationlarining xususiy reaksiyalari

kat. o’qituvchi S.Ismoilov

P.f.n.

L.Zaylobov

ToshPTI qoshidagi akademik litsey o’qituvchisi

06.04.2014 y 3-juftlik

 

Biologiya o’qitish metodikasi 102-guruh yil

3-15 auditoriya

 

12

 

Концепция современного естествознания

 

Форми и методи научного познаний. Классификация наук. Связ науки и техники.

 

Kaf.mudiri Professor

G.A.Shaxmurova

 

Zokirov I. Respublika ta’lim markazi direktori, p.f.n.

19.02.2014 y 1- juftlik

 

1-kurs Rus.lit.

101-102 gr.

4-21 xona

 

13

 

Genetika va evolyusion ta’limot

 

Jinssiz kо‘payishning sitologik va biokimyoviy asoslari

 

Professor S.S.Fayzullayev

 

Inagamova D. Barovskiy kollej

19.02.2014 y 3- juftlik

 

Biologiya о‘qitish metodikasi 301,302,303 guruh

2-13 xona

14

 

Hozirgi zamon tabiiy fanlar konsepsiyasi

 

 

Tabiyotshunoslikning fizikaviy konsepsiyasi. Tabiatshunoslikning kimyoviy tavsifi.

 

Dotsent

Akbarova G.O

Zokirov I. Respublika ta’lim markazi direktori, p.f.n.

24.03.2014 y 6- juftlik

 

 

I-kurs Chet tillar fakulteti

101,106,107

2-14 xona

15

Botanika (o`simliklar anatomiyasi va morfologiyasi)

Shakli o`zgargan novdalar va ularning tuzilishi

b.f.d.,prof. L.A.Shamsuvaliyeva O`zFA O`simliklar va hayvonlar dunyosining genofondi institute “Anatomiya va sitoebriologiya”laboratoriyasi k.i.x.,b.f.n. A.Abdullayeva

21.02.2014 y.2-juftlik

 

 

Biologiya о‘qitish metodikasi

101-102

guruhlar

2-13 aud.

16

Biologiya

G.Mendel irsiyat qonunlari ularning biologic ahamiyati. Antogenez va filogenez tushunchalari va ularni bir-biriga bog`liqligi

b.f.n.,dots. U.Nabiyev O`zFA Biofizika va fiziologiya institute “Fiziologiya” laboratoriyasi professori b.f.d. B.Sodiqov

17.03.2014 y.1-juftlik

 

 

KO`M

101-102

guruhlar

 

17

Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish

Atmosfera,suv resurslari va ularni muhofaza qilish

kat.o`qit. Sh.Komilova O`zFA O`simliklar va hayvonlar dunyosining genofondi institute “Anatomiya va sitoebriologiya”laboratoriyasi k.i.x.,b.f.n. A.Abdullayeva

18.03.2014 y.1-juftlik

 

 

KT Tex.mash

va jix.

201 guruh

6-13 aud.

18

Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish

Suv resursi va uni muhofazasi

b.f.n.,dots. N.Xonxodjayeva   O`zMU “Ekologiya” kafedrasi professori b.f.d.,J.Raximova

09.04.2014 y.1- juftlik

 

 

 

Rus tili

201-202

guruhlar

4-21 aud.

19

Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish

Tuproq va uning muhofazasi

kat.o`qit. D.Ismoilova   O`zMU “Ekologiya” kafedrasi professori b.f.d.,J.Raximova

06.05.2014 y.2- juftlik

 

 

Psixologiya

201-202

guruhlar

3-20 aud.

20

   

Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti

Pеdаgоgikа tаrixi fаn sifаtidа. Eng qаdimgi dаvrlаrdаn VII аsrgаchа tа’lim-tаrbiya vа pеdаgоgik fikrlаr

 

 

ped.f.n., prof. A.S.Kaldibekova

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Iqtisodiy pedagogika” kafedrasi dotsenti M.K.Hoshimova

14.02.2014 y,

Qozoq tili va adabiyoti, II kurs, 201kz guruhi, MO’M-204Q guruh, 4-05 xona

21

Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti

XIV asrning ikkinchi yarmi va XVI asrda Movaraunnahrda pedagogik fikrlar rivoji

ped.f.n., dots. B.X.Xodjayev

Q.Niyoziy nomidagi O’zPFITI laboratoriya mudiri, ped.f.d. Sh/Q/Mardonov

03.03.2014 y,

Geografiya o’qitish metodikasi, II kurs, 201 guruh,

4-04 xona

22

“O’zbekiston tarixi” kafedrasi.

12-mavzu: Объявление государственной независимости Республики Узбекистан И.А.Каримовым как исторически важное событие. Формирование основ правового-демократического государства и гражданского общества в Узбекистане

T.f.n., dots. R.Tursunov

A.Otaxo’jaev f.f.n.

O’zRFA Tarix instituti ilmiy xodimi

1.05.2014 y. 2- juftlik   1 kurs (rus guruh- lari) Kimiyo o’qitish metodikasi Geоgrafiya o’qitish metodikasi Biologiya, o’qitish metodikasi CHht 4-09 хона

23

“O’zbekiston tarixi” kafedrasi.

1-mavzu: “Ср.Азия один из очегов человеческой цивилизации”

O’qituvchi B.Abdullaev

M.M.Isxoqov prof. TDSHI “Markaziy Osiyo xalqlari tarixi” kafedrasi mudiri

19.02. 2014 y 2- juftlik   Кimiyo o’qitish metodikasi (102 с) 4-02 хона

24

“O’zbekiston tarixi” kafedrasi

14-mavzu O’zbekistonda bozor munosabatlarining shakllanishi va xuquqiy demokratik davlat poydevorining barpo etilishi.

O’qituvchi

O.Inomov

X.Matyaqubov

T.f.n.

 

13.05.14 y 1-juftlik       Биология o’qitish metodikasi (101 с) 102 хоnа

25

Cholg‘u ijrochiligi va ansambli  

Ansambl bo‘lib ishlashning o‘ziga xos xususiyatlari

dots. Sh.Rahimov

Milliy Davlat konservatoriyasi «Cholg‘u ijrochiligi» kafedrasi professori

A.Lutfullayev

13.03.2014 y 2-juftlik

 

301 guruh 4-53 aud.

 

26

Maktabgacha ta’lim muassasalari musiqa o‘qitish metodikasi

Slushanie muziki v destkom sadu.

o‘qituvchi N.Rejametova

TPDU «Umumiy pedagogika» kafedrasi p.f.n. F.Xalilov

19.03.2014 y 2-juftlik

 

304 rus guruhi

2-25 aud.

 

27

Cholg‘u ijrochiligi va ansambli  

Milliy bezaklar ustida ishlashning o‘ziga xos xususiyatlari

dots. M.Ilxomov

Milliy Davlat konservatoriyasi O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan artist O.Nazarov

18.04.2014 y 1-juftlik

 

402 guruh 4-53 aud.

 

28

Xor

Ti prekrasna otchizna nasha

p.f.n.prof. Q.Mamirov

Milliy Davlat konservatoriyasi dotsenti

S.Radjabova

17.05.2014 y1-juftlik

 

302 guruh 2-25 aud.

 

29

Qalamtasvir

Mikeladjeloning «David» haykali yuz bo’laklarining qalamtasviri

O’zb. BA a`zosi, dotsent N.Oripova

 

U.Xakimov, Respublika rassomlik kolleji direktori

5.03.2014 y.1-juftlik

 

TS-101

5-14 aud.

 

30

Qalamtasvir

Antik davr haykalining qalamtasviri

O’zb. BA a`zosi, dotsent R.Xalilov

 

R.Xudoyberganov,

Rassom Kamoliddin Behzod nomidagi MRDI professori

15.05.2014 y.3-juftlik

 

TS-104 «R»

5-17 aud.

 

31

  O’qituvchi nutqi madaniyati Nutqning kommunikativ sifatlari

I.Umirov

f.f.n. dotsent

Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, Turkiyot kafedrasi, dotsenti U.Lafasov

22.02.2014 y 1-juftlik   San’at fakulteti Musiqa ta’limi yo`nalishi, 102-guruh, 202-xona

32

    O’zbek tili stilistikasi     Publitsistik va badiiy uslub

 

 

O’.Sharipova

F.f.n. dotsent

O’zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Xalqaro jurnalistika fakulteti, jahon adabiyoti va adabiyotnoslik kafedrasi, dotsenti

S.Sultonsaidova

05.03.2014 y 2-juftlik     O`zbek tili va adabiyoti fakulteti, 403-404-guruh, 2-22-xona  

33

O’qituvchi nutqi madaniyati Adabiy norma va nutq madaniyati

Q.Mo’ydinov

katta o’qituvchi

Sergeli yengil sanoat va servis kasb hunar kolleji, direktor o’rinbosari D.Dadaboev

14.04.2014 y 3-juftlik   Tarix fakulteti, 102-guruh 305-xona,

34

O’zbek tili Tarjimai hol. Tavsifnoma. Tavsiyanoma

SH.Yunusova

o’qituvchi

O’zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Xalqaro jurnalistika nazaryasi va amaliyoti kafedrasi, dotsenti

F.Haitova

23.05.2014 y 2-juftlik

 

 

Pedagogika-psixologiya, MT-103,

3-32-xona

 

35

O’qituvchi nutqi madaniyati Nutq madaniyati va stilistika

A.Mirazizov

Katta o’qituvchi

Sergeli yengil sanoat va servis kasb hunar kolleji, direktor o’rinbosari D.Dadaboev

8.05.2014 y 1-juftlik   Fizika-matematika fakulteti MO`M 101-guruh 302-xona,

36

Sharq tillari (fors tili) Harakat yoki holat nomini bildiruvchi otlar

A.G’oziev

o’qituvchi

O’zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Sharq tillari kafedrasi, dotsenti

X.Maxamadaliev

11.06.2014 y 1-juftlik     O`zbek tili va adabiyoti fakulteti 303-guruh, 307-xona  

37

O‘zbеk tili va adabiyoti o‘qitish nazariyasi va mеtodikasi. San’at yo’nalishi kasbiy sohasi bo’yicha adabiyot fanini o’qitishda integratsiyadan foydalanish

 

O‘qituvchi

X.Aliqulova

 

 

N.Yuldasheva, TVPXQTMO prorektori, pedagogika f.n. dotsent.

26.05.2014 y 1-juftlik

 

O`zbek tili va adabiyoti fakulteti,

303-guruh, 319-xona

38

O‘zbеk tili va adabiyoti o‘qitish nazariyasi va mеtodikasi. Ona tili fanida leksikologiya fanini o’rgatish jarayonida o’quvchilarni kasbga yo’naltirib o’qitish imkoniyatlari.

 

Katta o‘qituvchi

O.Amеtova

 

M.Xolmurodova, TTA, “Pedagogika, psixologiya va tillar” kafedrasi, katta o’qituvchisi, f.f.n.

 

17.05.2014 y 1-juftlik

 

 

O`zbek tili va adabiyoti fakulteti

304-guruh, 3-08 xona

 

39

O`zbek adabiyoti tarixi O`tkir Hoshimovning hayoti va ijodi

Sh.Isayeva

f.f.n., dotsent

O.Usmonova Toshkеnt davlat tеxnika unvеrsitеti, Tillar kafedrasi, p.f.n. dots.

23.04.2014 y 1-juftlik

 

203-204-guruh

(PP), 2-05-xona

40

O`zbek adabiyoti tarixi Оgahiy hayoti va ijodi

T.Matyakubova f.f.n.,dotsent

O`zMU Jahon adabiyoti va nazaryasi kafedrasi, f.f.n. dots. M.Ismoilova

25.05.2014 y 2-juftlik

 

202-203-guruh

2-05-xona (O`TA)

41

Adabiyot nazariyasi Ijod jarayoni

I.Yakubov f.f.n.,dotsent

O`zMU Jahon adabiyoti va nazaryasi kafedrasi, f.f.n. dots. M.Ismoilova

16.04.2014 y 2 -juftlik

 

103-104-guruh

2-05-xona, (O`TA)

42

O`zbek bolalar adabiyoti D.Rajab, A.Akbar va Z.Isomiddinov ijodida shakliy va ijodiy izlanishlar

N.To`xtaeva O`qituvchi

O`ZRFA Alisher Navoiy nomidagi Til va adab ins. ilmiy xodimi, f.f.n., dots. R.Barakayev

05.05.2014 y 1-juftlik

 

405-guruh

2-05-xona, (O`TA)

43

O`zbek adabiyoti tarixi O.Yoqubov -rоmаnnаvis  

A.Shoimov

f.f.n., katta o`qituvchi

O`ZRFA Alisher Navoiy nomidagi Til va adab ins. ilmiy xodimi, f.f.n., dots. R.Barakayev

24.04.2014 y 3 -juftlik

 

403-404-guruh

2-05-xona, (O`TA)

44

O`zbek adabiyoti tarixi P.Qodirov hayoti va ijodi  

Q.Qahramonov f.f.d.,professort v.b.

O`ZRFA Alisher Navoiy nomidagi Til va adab ins. ilmiy xodimi, f.f.n., dots. R.Barakayev

27.03.2014 y 2 -juftlik

 

303-204-guruh

2-05-xona, (O`TA)

45

Qozoq adabiyoti tarixi

J.Aymauitovning hayoti va ijodi

Abduvalitov E. pofessor

TDPU, “Umumiy pedagogika” kafedrasi professori A.Qaldibekova

12.03.2014 y 2 -juftlik

 

301 guruh (kz)

4-07 aud.

(O`TA)

46

 

Hozirgi qozoq adabiy tili (sintaksis)

Qo’shma (1-guruh) gap va uning turlari

Bayqobilov O‘.

katta o‘qituvchi

TDPU, “Umumiy pedagogika” kafedrasi professori A.Qaldibekova

31.03.2014 y 2-juftlik

 

301 guruh (kz)

4-07 aud.

(O`TA)

47

 

Hozirgi qozoq adabiy tili (Fonetika)

Frazeologizmlarning umumiy tasnifi

Duysabaeva D.

katta o‘qituvchi

TDPU, “Umumiy pedagogika” kafedrasi professori A.Qaldibekova

23.04.2014 y 2-juftlik

 

101 guruh (kz)

4-03 aud.

(O`TA)

48

 

Bolalar adabiyoti

XX asr boshidagi bolalar adabiyoti (S. Torayg’irov, S.Do’nentaevning bolalar adabiyotidagi o’rni )

Abduvalitov N. o‘qituvchi

TDPU, “Umumiy pedagogika” kafedrasi professori A.Qaldibekova

21.02.2014 y 3-juftlik

 

401 guruh (kz)

4-10 aud.

(O`TA)

49

O`zbek tilshunosligi tarixi XIX asrning ikkinchi yarmi XX asrning boshlarida tilshunoslik

Sayidiraximova N.

f.f.n.dots. v/b.

X.Rahimjonova, 1-Respublika tibbiyot kolleji o’qituvchisi

9.04.2014 y 2 -juftlik

 

405-guruh

3-05 aud.

(O`TA)

50

Hozirgi o`zbek adabiy tili Murakkab qo`shma gaplar

Saparniyozova M.

f.f.n. dotsent

X.Rahimjonova, 1-Respublika tibbiyoti kolleji o’qituvchisi

25.04.2014 y 2-juftlik

 

303-304-guruhlar

2-05 aud.

(O`TA)

51

O`zbek tili tarixi Bog`lovchilar, yuklamalar

Rahmatov M.

f.f.n.dots. v/b.

X.Rahimjonova, 1-Respublika tibbiyoti kolleji, o’qituvchisi

19.02.2014 y 2-juftlik

 

301-302-guruhlar

2-01 aud.

(O`TA)