Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Texnologik ta`lim kafedrasi


1. Касбий иаълим тизимининг қиёсий тахлили


O`qituvchi : RAJABOVA SADOQAT YUSUFOVNA            
O`quv fani : Ochiq dars


Yuklab olish uchun materiallar :
Маъруза 10.doc
(Ochiq dars materiali)

10-мавзуПрезентация Microsoft PowerPoint (2).ppt
(Prezentatsiya)
2. Kasb-hunar ta


O`qituvchi : AVAZBOEV.O            
O`quv fani : Kasbiy pedagogika


Yuklab olish uchun materiallar :
5.pdf
(Ochiq dars materiali)

6.pdf
(Ochiq dars materiali)

7.pdf
(Ochiq dars materiali)

8.pdf
(Ochiq dars materiali)

9.pdf
(Ochiq dars materiali)

5.-мавзу.PowerPoint.pptx
(Prezentatsiya)

10.pdf
(Ochiq dars materiali)

11.pdf
(Ochiq dars materiali)

12.pdf
(Ochiq dars materiali)

13.pdf
(Ochiq dars materiali)
3. Kasb hunar kolljlarida o


O`qituvchi : AVAZBOEV.O            
O`quv fani : Kasbiy pedagogika


Yuklab olish uchun materiallar :
2 М.М..doc
(Ochiq dars materiali)

Tarbiya.ppt
(Prezentatsiya)
4. Uzluksiz, kasb-hunar ta


O`qituvchi : AVAZBOEV.O            
O`quv fani : Kasbiy pedagogika


Yuklab olish uchun materiallar :
9.pdf
(Ochiq dars materiali)

7-мавзу.PowerPoint.pptx
(Prezentatsiya)

10.pdf
(Ochiq dars materiali)

11.pdf
(Ochiq dars materiali)

12.pdf
(Ochiq dars materiali)

13.pdf
(Ochiq dars materiali)

14.pdf
(Ochiq dars materiali)

15.pdf
(Ochiq dars materiali)

20180327_094656.jpg
(Darsdan lavha)

20180327_094703.jpg
(Darsdan lavha)
5. Касб таълими педагогикасида қўлланиладиган илмий тадқиқот методлари, шакллари ва воситалари


O`qituvchi : AVAZBOEV.O            
O`quv fani : Kasbiy pedagogika


Yuklab olish uchun materiallar :
3.pdf
(Ochiq dars materiali)

4.pdf
(Ochiq dars materiali)

5.pdf
(Ochiq dars materiali)

6.pdf
(Ochiq dars materiali)

7.pdf
(Prezentatsiya)

8.pdf
(Prezentatsiya)

9.pdf
(Prezentatsiya)

10.pdf
(Prezentatsiya)

11.pdf
(Prezentatsiya)

12.pdf
(Prezentatsiya)

13.pdf
(Prezentatsiya)

14.pdf
(Prezentatsiya)

20180327_094707.jpg
(Darsdan lavha)