Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Texnologik ta`lim kafedrasi


21. Радиотехник занжирларнинг пассив элементлари»


O`qituvchi : JURAYEV YUNUS KUYLIYEVICH            
O`quv fani : Elektrotexnika, elektronika va elektr o'tkazgichlar


Yuklab olish uchun materiallar :
Радиотехник занжирларнинг пассив элементлари.docx
(Ochiq dars materiali)

powerpointbase.com-853.pptx
(Prezentatsiya)

расм 22.02.21.docx
(Darsdan lavha)
22. Kulachokli mecxanizm turlari


O`qituvchi : MUXAMEDSAIDOV BOQIJON K            
O`quv fani : Texnik mexanika


Yuklab olish uchun materiallar :
очик дарс кулачокли механизмлар.docx
(Ochiq dars materiali)
23. Клочковие механизми, область применения


O`qituvchi : MUXAMEDSAIDOV BOQIJON K            
O`quv fani : Texnik mexanika


Yuklab olish uchun materiallar :
дарс ишланма.docx
(Ochiq dars materiali)

расм.docx
(Darsdan lavha)
24. Кулачокли механизмларнинг турлари ва қўлланиш сохаси


O`qituvchi : MUXAMEDSAIDOV BOQIJON K            
O`quv fani : Texnik mexanika


Yuklab olish uchun materiallar :
дарс ишланма.docx
(Ochiq dars materiali)

расм.docx
(Darsdan lavha)
25. Buralish deformatsiyasi


O`qituvchi : MUXAMEDSAIDOV BOQIJON K            
O`quv fani : Texnik mexanika


Yuklab olish uchun materiallar :
003.jpg
(Darsdan lavha)

буралиш.docx
(Ochiq dars materiali)

буралиш.ppt
(Prezentatsiya)