Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Milliy g‘oya va ma’naviyat asoslari kafedrasi


1. “Yangi katta o‘yin” kontsepsiyasi va uning geosiyosiy mohiyati


O`qituvchi : JUMANIYOZOV XUSHNUD SAFAYEVICH            
O`quv fani : Geosiyosat asoslari


Yuklab olish uchun materiallar :
ОЧИК ДАРС-18-15.05.doc
(Ochiq dars materiali)

239518825_165098.jpg
(Darsdan lavha)
2. Globallashuv tushunchasi, mohiyati, jamiyat xayotida namoyon bo‘lish xususiyatlari


O`qituvchi : JUMANIYOZOV XUSHNUD SAFAYEVICH            
O`quv fani : Globallashuv asoslari


Yuklab olish uchun materiallar :
ОЧИК ДАРС-18-22.02.doc
(Ochiq dars materiali)

Глобаллашув.ppt
(Prezentatsiya)

20171102_095413.jpg
(Darsdan lavha)
3. Milliy g‘oya tipologiyasi


O`qituvchi : JUMANIYOZOV XUSHNUD SAFAYEVICH            
O`quv fani : Milliy g'oya tarixi va nazariyasi.


Yuklab olish uchun materiallar :
ОЧИК ДАРС-17. 23.10.doc
(Ochiq dars materiali)

20171102_095542.jpg
(Darsdan lavha)
4. “Ma’naviyat, ruhiyat, madaniyat”


O`qituvchi : SOBIROVA MARHABO ABDUGANIYEVNA            
O`quv fani : Ma'naviyatshunoslik


Yuklab olish uchun materiallar :
27.10.17 Собирова очи_ дарс.doc
(Ochiq dars materiali)

rasmlar.docx
(Darsdan lavha)
5. “ETNOMADANIYATNING SHAKLLANISHIDA XALQ O‘YINLARINING O‘RNI”


O`qituvchi : SOBIROVA MARHABO ABDUGANIYEVNA            
O`quv fani : Etnomadaniyat


Yuklab olish uchun materiallar :
27.09.17 Собирова очи_ дарс.doc
(Ochiq dars materiali)

rasmlar.docx
(Darsdan lavha)