Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- O`zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti kafedrasi


1. O‘ZBЕKISTОNNING JАHОN HАMJАMIYATI BILАN HАMKОRLIGIDА DЕMОKRАTIK TАMОYILLАRGА АSОSLАNISHI


O`qituvchi : QAHHOROVA MATLUBA MANNOPOVNA            
O`quv fani : O`zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va maliyoti


Yuklab olish uchun materiallar :
_аххарова 1.docx
(Ochiq dars materiali)
2. MUSTАQILLIK VА DЕMОKRАTIK JАMIYAT QURISHNING «O‘ZBЕK MОDЕLI».


O`qituvchi : QAHHOROVA MATLUBA MANNOPOVNA            
O`quv fani : O`zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va maliyoti


Yuklab olish uchun materiallar :
_аххарова 2.docx
(Ochiq dars materiali)
3. SOTSIAL MUNOSABATLAR


O`qituvchi : XOLMIRZAEV XAYITBOY DEDAXONOVICH            
O`quv fani : Sotsiologiya


Yuklab olish uchun materiallar :
очик дарс маъруза.docx
(Ochiq dars materiali)

7-М.Социал муносабатлар 2018.pptx
(Prezentatsiya)

2.jpg
(Darsdan lavha)
4. ЖАМИЯТ ЯҲЛИТ ТИЗИМ СИФАТИДА


O`qituvchi : XOLMIRZAEV XAYITBOY DEDAXONOVICH            
O`quv fani : Sotsiologiya


Yuklab olish uchun materiallar :
очик дарс маъруза 1.docx
(Ochiq dars materiali)

7-М.Социал муносабатлар 2018.pptx
(Prezentatsiya)
5. SOTSIAL MUNOSABATLAR


O`qituvchi : XOLMIRZAEV XAYITBOY DEDAXONOVICH            
O`quv fani : Sotsiologiya


Yuklab olish uchun materiallar :
очик дарс маъруза 2.docx
(Ochiq dars materiali)

znuz_47828_20140225094303.rar
(Prezentatsiya)