Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- O'zbekiston tarixi kafedrasi


6. Ўзбек давлатчилиги тарихи XVI -XIX аср иккинчи ярмида (ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ДАВЛАТЧИЛИГИ ТАРИХИ (1709-1876 йй) )


O`qituvchi : ILHOMOV ZIYOVUTDIN ADXAMOVICH            
O`quv fani : O`zbek davlatchiligi tarixi


Yuklab olish uchun materiallar :
_Ў_ОН ХОНЛИГИ ДАВЛАТЧИЛИГИ ТАРИХИ.docx
(Ochiq dars materiali)

_ў_он хонлиги давлатчилиги тарихи.ppt
(Prezentatsiya)

IMG_20181115_104033.jpg
(Darsdan lavha)
7. XIX аср биринчи ярмида Қўқон хонлиги


O`qituvchi : ILHOMOV ZIYOVUTDIN ADXAMOVICH            
O`quv fani : O`zbekiston tarixi


Yuklab olish uchun materiallar :
XVIII-XIX аср ўрталарида _ў_он хонлиги.ppt
(Prezentatsiya)

20190318_095605(0).jpg
(Darsdan lavha)
8. Тарих фани прдемети


O`qituvchi : ILHOMOV ZIYOVUTDIN ADXAMOVICH            
O`quv fani : Tarix fani nazariy asoslari


Yuklab olish uchun materiallar :
Очи_ дарс Ил_омов 22.04.2019.docx
(Ochiq dars materiali)

Тарих фани предмети.pptx
(Prezentatsiya)

20190422_105045.jpg
(Darsdan lavha)
9. ЎЗБЕК ДАВЛАТЧИЛИГИ XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ ВА ХХ АСРДА


O`qituvchi : ILHOMOV ZIYOVUTDIN ADXAMOVICH            
O`quv fani : O`zbek davlatchiligi tarixi


Yuklab olish uchun materiallar :
Маъруза матни 8.11.2019.docx
(Ochiq dars materiali)

10-маъруза ТГГ да бош_арув тизими.ppt
(Prezentatsiya)

264339502_28561.jpg
(Darsdan lavha)
10. XIX асрнинг биринчи ярмида Қўқон хонлиги


O`qituvchi : ILHOMOV ZIYOVUTDIN ADXAMOVICH            
O`quv fani : O`zbekiston tarixi


Yuklab olish uchun materiallar :
_ў_он хонлиги маъруза матни.docx
(Ochiq dars materiali)