Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Umumiy pedagogika kafedrasi


1. Пeдaгoгик кoнцeпциялaрнинг умумий тaвсифи вa мoҳияти


O`qituvchi : KHODJAYEV BEGZOD KHUDOYBERDIYEVICH            
O`quv fani : Pedagogikaning konseptual asoslari


Yuklab olish uchun materiallar :
PEDAGOGIK KONTSEPSIYALARNING UMUMIY TAVSIFI.doc
(Ochiq dars materiali)

Концепция 1-2.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2018-10-18_18-42-18 (2).jpg
(Video)

photo_2018-10-18_18-42-18.jpg
(Audio)
2. Тaълим пaрaдигмaлaри


O`qituvchi : KHODJAYEV BEGZOD KHUDOYBERDIYEVICH            
O`quv fani : Pedagogikaning konseptual asoslari


Yuklab olish uchun materiallar :
lim paradigmalari.doc
(Ochiq dars materiali)

lim paradigmalari.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2018-10-16_14-40-05.jpg
(Video)
3. Булажак укитувчиларда ижодкорликни шакллантириш технологияси


O`qituvchi : KHODJAYEV BEGZOD KHUDOYBERDIYEVICH            
O`quv fani : Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi


Yuklab olish uchun materiallar :
ижодкорлик.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2019-03-19_15-42-09.jpg
(Video)

photo_2019-03-19_16-31-43.jpg
(Audio)

photo_2019-03-19_19-59-12.jpg
(Darsdan lavha)
4. Халкаро бахолаш дастурлари


O`qituvchi : KHODJAYEV BEGZOD KHUDOYBERDIYEVICH            
O`quv fani : Pedagogikaning konseptual asoslari


Yuklab olish uchun materiallar :
ochiq dars ishlanmasi Begzod.doc
(Ochiq dars materiali)

халқаро баҳолаш.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2019-03-19_19-59-12.jpg
(Video)

photo_2019-03-19_16-31-43.jpg
(Audio)

photo_2019-03-19_15-42-09.jpg
(Darsdan lavha)
5. Булажак укитувчиларда ижодкорликни шакллантириш технологияси


O`qituvchi : TOXTAXODJAYEVA MINAVAR XODJAYEVNA            
O`quv fani : Ilmiy tadqiqotchilarga rahbarlik


Yuklab olish uchun materiallar :
ижодкорлик.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2019-03-19_15-41-49.jpg
(Video)

photo_2019-03-19_16-26-38.jpg
(Audio)

photo_2019-03-19_16-31-43.jpg
(Darsdan lavha)