Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Biologiya va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi


1. Tashqi muhit va inson,ularni o`zaro ta`siri


O`qituvchi : SAFAROVA SANOBAR OMONTOSHEVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi____


Yuklab olish uchun materiallar :
баёнома.PDF
(Ochiq dars materiali)
2. Qon ketish turlari qon to`htatish usullari


O`qituvchi : SAFAROVA SANOBAR OMONTOSHEVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi


Yuklab olish uchun materiallar :
баёнома.PDF
(Ochiq dars materiali)
3. Қон кетиш турлари.
Қон тўхтатиш усуллари


O`qituvchi : SAFAROVA SANOBAR OMONTOSHEVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi


Yuklab olish uchun materiallar :
№ 6 Қон кетиш турлари ва тўҳтатиш усуллари.ppt
(Prezentatsiya)

20180927_104923.jpg
(Darsdan lavha)

20180927_104925.jpg
(Darsdan lavha)

20180927_105027.jpg
(Darsdan lavha)
4. Таянч харакат аппаратининг механик шикастланишлари


O`qituvchi : SAFAROVA SANOBAR OMONTOSHEVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi


Yuklab olish uchun materiallar :
Блиц ўйин.doc
(Ochiq dars materiali)

буклет.doc
(Ochiq dars materiali)

№ 8 Таянч-_аракат аппаратининг шикастл кирилл.ppt
(Prezentatsiya)

sinish2.jpg
(Darsdan lavha)

sinish3.jpg
(Darsdan lavha)

sinish4.jpg
(Darsdan lavha)

sinish5.jpg
(Darsdan lavha)
5. « ЮРАК -ЎПКА РЕАНИМАЦИЯСИ.
ЮҚОРИ НАФАС ЙЎЛЛАРИНИНГ ЎТКАЗУВЧАНЛИГИНИ ТИКЛАШ»


O`qituvchi : SAFAROVA SANOBAR OMONTOSHEVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi


Yuklab olish uchun materiallar :
№-2 ЎЮР.ppt
(Prezentatsiya)

очи_ дарс ишланма.doc
(Ochiq dars materiali)

№-2 ЎЮР.ppt
(Prezentatsiya)