Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Biologiya va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi


16. Шок ҳолати.
Эзилиш синдроми


O`qituvchi : AKBAROVA GULBAHOR OLIMOVNA            
O`quv fani : Hayot faoliyati xavfsizligi


Yuklab olish uchun materiallar :
№ 10 ШОК. Эзилиш.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2020-05-16_15-54-49.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2020-05-16_16-16-56.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2020-05-16_15-54-51 (2).jpg
(Darsdan lavha)
17. Педагогика олий ўқув юртларида биологияни ўқитишда ахборот технологияларидан фойдаланиш


O`qituvchi : AKBAROVA GULBAHOR OLIMOVNA            
O`quv fani : Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
photo_2020-05-19_18-43-22.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2020-05-19_18-42-26.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2020-05-19_18-43-05.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2020-05-19_18-44-00.jpg
(Darsdan lavha)
18. Талабаларни педагогик фаолиятга тайёрлаш методикаси


O`qituvchi : AKBAROVA GULBAHOR OLIMOVNA            
O`quv fani : Umumta`lim fanlarini kasbga yo`naltirib o`qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
Ochiq dars 05.11.2020.docx
(Ochiq dars materiali)

Ochiq dars 05.11.2020.pptx
(Prezentatsiya)

photo_2020-11-26_00-43-01.jpg
(Darsdan lavha)
19. Зоология ўқув фанидан тирик объектлар билан ишлаш


O`qituvchi : AKBAROVA GULBAHOR OLIMOVNA            
O`quv fani : Biologiya o`qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
12-лаборатория машғулоти.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2020-11-25_00-50-04.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2020-11-25_00-50-00.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2020-11-25_00-50-03.jpg
(Darsdan lavha)
20. Antropologiya fanining maqsadi, vazifalari va rivojlanish tarixi


O`qituvchi : AKBAROVA GULBAHOR OLIMOVNA            
O`quv fani : Organik olam rivojlanish va antropologiya


Yuklab olish uchun materiallar :
Dars ishlanmasi 18.03 2021y.docx
(Ochiq dars materiali)

1-семинар машғулоти.ppt
(Prezentatsiya)

photo_2021-03-25_00-05-47.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2021-03-25_00-06-18.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2021-03-25_00-06-51.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2021-03-25_00-07-20.jpg
(Darsdan lavha)