Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Geografiya о‘qitish metodikasi kafedrasi


11. Iqtisodiy osish va milliy boylik.
Iqtisodoyotning siklliy rivojlanishi.


O`qituvchi : ISAYEVA NARGIZA XAMIDOVNA            
O`quv fani : Iqtisodiyot nazariyasi


Yuklab olish uchun materiallar :
Маъруза.11..doc
(Ochiq dars materiali)

11-мавзу.ppt
(Prezentatsiya)

IMAG2464.jpg
(Darsdan lavha)

IMAG2465.jpg
(Darsdan lavha)

IMAG2466.jpg
(Darsdan lavha)
12. Raqobatli bozor sharoitida talab va taklif nazariyasi.
Narx va uning shakllanish mexanizmi.


O`qituvchi : ISAYEVA NARGIZA XAMIDOVNA            
O`quv fani : Iqtisodiyot nazariyasi


Yuklab olish uchun materiallar :
Маъруза. 6.doc
(Ochiq dars materiali)

6-mavzu.pptx
(Prezentatsiya)

6-mavzu lavxa.jpg
(Darsdan lavha)

IMAG2493.jpg
(Darsdan lavha)

IMAG2494.jpg
(Darsdan lavha)
13. Bozor iqtisodiyotining mazmuni va amal qilish mexanizmi.
O


O`qituvchi : ISAYEVA NARGIZA XAMIDOVNA            
O`quv fani : Iqtisodiyot nazariyasi


Yuklab olish uchun materiallar :
маъруза.docx
(Ochiq dars materiali)

3.1-мавзу.ppt
(Prezentatsiya)

IMAG1918.jpg
(Darsdan lavha)
14. .
Содержание и функционирование рыночной экономики.
Переходный период к рыночной экономике и его особенности в Узбекистане


O`qituvchi : ISAYEVA NARGIZA XAMIDOVNA            
O`quv fani : Ekonomicheskaya teoriya


Yuklab olish uchun materiallar :
2-ТЕМА.docx
(Ochiq dars materiali)

Лекция 2. Сущность рыночной экономики и ее основные черты..pptx
(Prezentatsiya)

photo_2019-12-21_10-57-22.jpg
(Darsdan lavha)
15. O’zbekistonning demografik salohiyati


O`qituvchi : ISAYEVA NARGIZA XAMIDOVNA            
O`quv fani : O'zbekiston iqtisodiyoti


Yuklab olish uchun materiallar :
Ахоли демографияси.docx
(Ochiq dars materiali)

Узбекистоннинг демографик салохияти .pptx
(Prezentatsiya)

IMG_20191008_153343.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20191008_153407.jpg
(Mover)