Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Botanika kafedrasi


1. “Ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ва уни муҳофаза қилиш.
Экологик таълим ва тарбия”


O`qituvchi : XO`JANAZAROV O`KTAM ESHTEMIROVICH            
O`quv fani : Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish


Yuklab olish uchun materiallar :
ruza.docx
(Ochiq dars materiali)

simlik taqdimot.pptx
(Prezentatsiya)




2. “Атмосфера ва уни муҳофазаси”


O`qituvchi : XO`JANAZAROV O`KTAM ESHTEMIROVICH            
O`quv fani : Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish


Yuklab olish uchun materiallar :
ruza.doc
(Ochiq dars materiali)

Атмосфера.ppt
(Prezentatsiya)




3. “Ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ва уни муҳофаза қилиш.
Экологик таълим ва тарбия”


O`qituvchi : XO`JANAZAROV O`KTAM ESHTEMIROVICH            
O`quv fani : Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish


Yuklab olish uchun materiallar :
ruza.docx
(Ochiq dars materiali)

simlik taqdimot.pptx
(Prezentatsiya)




4. O'simlik, hayvonot dunyosi va ularni muhofaza qilish


O`qituvchi : XO`JANAZAROV O`KTAM ESHTEMIROVICH            
O`quv fani : Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish


Yuklab olish uchun materiallar :
усимликлар.pptx
(Prezentatsiya)

лавха.jpg
(Darsdan lavha)




5. Tabiiy resurslar , ulardan oqilona foydalanish


O`qituvchi : XO`JANAZAROV O`KTAM ESHTEMIROVICH            
O`quv fani : Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish


Yuklab olish uchun materiallar :
таб.ресурс..ppt
(Prezentatsiya)