Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Botanika kafedrasi


1. “Ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ва уни муҳофаза қилиш.
Экологик таълим ва тарбия”


O`qituvchi : XO`JANAZAROV O`KTAM ESHTEMIROVICH            
O`quv fani : Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish


Yuklab olish uchun materiallar :
ruza.docx
(Ochiq dars materiali)

simlik taqdimot.pptx
(Prezentatsiya)
2. “Атмосфера ва уни муҳофазаси”


O`qituvchi : XO`JANAZAROV O`KTAM ESHTEMIROVICH            
O`quv fani : Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish


Yuklab olish uchun materiallar :
ruza.doc
(Ochiq dars materiali)

Атмосфера.ppt
(Prezentatsiya)
3. “Ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ва уни муҳофаза қилиш.
Экологик таълим ва тарбия”


O`qituvchi : XO`JANAZAROV O`KTAM ESHTEMIROVICH            
O`quv fani : Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish


Yuklab olish uchun materiallar :
ruza.docx
(Ochiq dars materiali)

simlik taqdimot.pptx
(Prezentatsiya)
4. Uglevodlar.
Monosaxarid va disaxaridlarning qaytaruvchanlik xossalari


O`qituvchi : ISABEKOVA MOHINA ABDIRAXMONOVNA            
O`quv fani : Biokimyo


Yuklab olish uchun materiallar :
УГЛЕВОДЛАР ЁКИ ШАКАЛАР.ppt
(Prezentatsiya)
5. Noyob va yо‘qolib borayotgan о‘simliklarning dorivorlik xususiyatlari


O`qituvchi : SADINOV JASUR SAMANDAROVICH            
O`quv fani : Noyob, yo`qolib borayotgan o`simliklar va hayvonlar


Yuklab olish uchun materiallar :
scaner 008.jpg
(Ochiq dars materiali)

scaner 009.jpg
(Prezentatsiya)

taqdimot.pptx
(Prezentatsiya)

ruza.docx
(Ochiq dars materiali)