Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Kimyo va uni о‘qitish metodikasi kafedrasi


1. Bog’lovchi moddalar ishlab chiqarish va ularning ishlatilishi


O`qituvchi : MIRKOMILOV SHAVKAT MIROMILOVICH            
O`quv fani : Kimyoviy texnologiya


Yuklab olish uchun materiallar :
Шавкат ака Богловчи модда.pptx
(Prezentatsiya)
2. Neftni olish usullari haqidagi tushunchalar Neftni qayta ishlash


O`qituvchi : MIRKOMILOV SHAVKAT MIROMILOVICH            
O`quv fani : Kimyoviy texnologiya


Yuklab olish uchun materiallar :
Шавкат ака НЕФТЬ.pptx
(Prezentatsiya)
3. “Azotli o’g’itlar,ularning tasnifi”


O`qituvchi : MIRKOMILOV SHAVKAT MIROMILOVICH            
O`quv fani : Kimyoviy texnologiya


Yuklab olish uchun materiallar :
ЭЪЛОН.docx
(Ochiq dars materiali)
4. Чўян ишлаб чиқариш


O`qituvchi : MIRKOMILOV SHAVKAT MIROMILOVICH            
O`quv fani : Kimyoviy texnologiya


Yuklab olish uchun materiallar :
хисобот Миркомилов очиқ дарс.docx
(Ochiq dars materiali)
5. Kompleks birikmalar sintezi


O`qituvchi : IBODULLOEVA MAVJUDA IBODULLOEVNA            
O`quv fani : Organik sintez


Yuklab olish uchun materiallar :
Ишланма Word.docx
(Ochiq dars materiali)

Комплекс бирикма.pptx
(Prezentatsiya)