Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Kimyo va uni о‘qitish metodikasi kafedrasi


11. Mоddа miqdоri-mоl kimyoning аsоsiy o`lchоv birligi ekаnligi.
Mоlyar mаssа.
Kimyoviy ekvivаlеntga doir masalalar yechish


O`qituvchi : ISKANDAROV AYBEK YULDASHEVICH            
O`quv fani : Kimyodan masalalar yechish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
Mоddа miqdоri-mоl` vа kimyoviy ekvivаlеnt kimyoning аsоsiy.pptx
(Prezentatsiya)
12. Spirtlar mavzusini o`qitish metodikasi


O`qituvchi : ISKANDAROV AYBEK YULDASHEVICH            
O`quv fani : Kimyo o`qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
spirty.ppt
(Prezentatsiya)
13. KIMYOVIY BOG


O`qituvchi : ISKANDAROV AYBEK YULDASHEVICH            
O`quv fani : Umumiy kimyo


Yuklab olish uchun materiallar :
15-mavzu.pdf
(Ochiq dars materiali)

МАЪРУЗА 28.10.2019.pptx
(Prezentatsiya)
14. Elektrolitik dissotsialanish nazariyasi va uning asosiy qoidalari


O`qituvchi : ISKANDAROV AYBEK YULDASHEVICH            
O`quv fani : Umumiy kimyo


Yuklab olish uchun materiallar :
Dissotsiyalanish.pdf
(Ochiq dars materiali)

Dissotsiyalanish.pdf
(Prezentatsiya)
15. Vodorod


O`qituvchi : ISKANDAROV AYBEK YULDASHEVICH            
O`quv fani : Anorganik kimyo


Yuklab olish uchun materiallar :
Vodorod va uning xossalari (1).ppt
(Ochiq dars materiali)

Vodorod va uning xossalari (1).ppt
(Prezentatsiya)