Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Logopediya kafedrasi


1. “Эшитишда нуқсони бўлган мактабгача тарбия ёшидаги болаларнинг жисмоний тарбияси”


O`qituvchi : PO`LATOVA S.M            
O`quv fani : Maktabgacha surdopedagogika


Yuklab olish uchun materiallar :
Саодат очик дарс маъруза).docx
(Ochiq dars materiali)

расм.docx
(Darsdan lavha)
2. Сурдопсихология фанининг предмети, мақсади ва вазифалари


O`qituvchi : PO`LATOVA S.M            
O`quv fani : Surdopsixologiya


Yuklab olish uchun materiallar :
маъруза матн (2).docx
(Ochiq dars materiali)

расм1чи дарс (7).docx
(Darsdan lavha)
3. Нутқ нуқсонлари тавсифномаси


O`qituvchi : PO`LATOVA S.M            
O`quv fani : Logopsixologiya


Yuklab olish uchun materiallar :
маъруза матр(3).docx
(Ochiq dars materiali)

расм 2чи дарс (7).docx
(Darsdan lavha)
4. Aqli zaif o‘quvchilar bilan olib boriladigan psixokorreksion ish turlari


O`qituvchi : AMIRSAIDOVA SHAXNOZA MIRSAGATOVNA            
O`quv fani : Maxsus psixologiya (Oligofrenopsixologiya)


Yuklab olish uchun materiallar :
Маъруза.docx
(Ochiq dars materiali)
5. Мутахассислик фанларини ўқитишни ташкил қилиш шакллари


O`qituvchi : AMIRSAIDOVA SHAXNOZA MIRSAGATOVNA            
O`quv fani : Mutaxassislik fanlarini o`qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
2 мавзу.pptx
(Prezentatsiya)