Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Umumiy matematika


1. Tasodifiy miqdorlarning matematik kutilmasi va uning xossalari


O`qituvchi : PARPIYEVA NODIRA TULKUNOVNA            
O`quv fani : Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika


Yuklab olish uchun materiallar :
Сканировать10001.PDF
(Ochiq dars materiali)

Сканировать10001.PDF
(Ochiq dars materiali)

Сканировать10001.PDF
(Prezentatsiya)
2. Векторное произведение двух векторов.
Смешенное произведение трех векторов


O`qituvchi : PARPIYEVA NODIRA TULKUNOVNA            
O`quv fani : Matematika


Yuklab olish uchun materiallar :
ruza matn.docx
(Ochiq dars materiali)

3.Prezintatsiya.pptx
(Prezentatsiya)
3. Tasodifiy miqdorlarning matematik kutilmasi va uning xossalari


O`qituvchi : PARPIYEVA NODIRA TULKUNOVNA            
O`quv fani : Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika


Yuklab olish uchun materiallar :
ruza matn.doc
(Ochiq dars materiali)

Prezintatsiya.pptx
(Prezentatsiya)
4. Производные некоторых элементарных функций


O`qituvchi : PARPIYEVA NODIRA TULKUNOVNA            
O`quv fani : Matematika


Yuklab olish uchun materiallar :
ruza matn( Произв нек элем фун)..docx
(Ochiq dars materiali)

Презентация по Математике.pptx
(Prezentatsiya)
5. Частные производные и полный дифференциал функции двух переменных


O`qituvchi : PARPIYEVA NODIRA TULKUNOVNA            
O`quv fani : Matematika


Yuklab olish uchun materiallar :
ruza matn(Част произ и пол диф ф. двух пер).docx
(Ochiq dars materiali)