Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Umumiy matematika


1. Показательная, тригонометрическая, логарифмическая функции комплексного переменного и их свойства


O`qituvchi : TURGUNBAYEV RISKELDI MUSAMATOVICH            
O`quv fani : Matematik analiz


Yuklab olish uchun materiallar :
Ochiq_dars_302_31_10.docx
(Ochiq dars materiali)

очик_дарс_31_10_17.pptx
(Prezentatsiya)
2. Предел функции от m переменных.
Повторные пределы


O`qituvchi : TURGUNBAYEV RISKELDI MUSAMATOVICH            
O`quv fani : Matematik analiz


Yuklab olish uchun materiallar :
25_12_17_ОД.pdf
(Ochiq dars materiali)

25_12_17_ОД.pptx
(Prezentatsiya)
3. Tasodifiy miqdorlarning matematik kutilmasi va uning xossalari


O`qituvchi : PARPIYEVA NODIRA TULKUNOVNA            
O`quv fani : Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika


Yuklab olish uchun materiallar :
Сканировать10001.PDF
(Ochiq dars materiali)

Сканировать10001.PDF
(Ochiq dars materiali)

Сканировать10001.PDF
(Prezentatsiya)
4. Uzluksiz akslantirishlar fazosi.
Uzluksiz akslantirishlar fazosida ekvivalentlik.


O`qituvchi : JURAEV TURSUNBOY FAYZIYEVICH            
O`quv fani : Geometriyaning tanlangan boblari


Yuklab olish uchun materiallar :
Сканировать1.PDF
(Ochiq dars materiali)
5. To


O`qituvchi : TURSUNOVA ZULAYXO OMONULAEVNA            
O`quv fani : Geometriya


Yuklab olish uchun materiallar :
Сканировать10004.PDF
(Ochiq dars materiali)