Materials of the open lesson

Materials of the open lesson


- General mathematics


1. Funksiya hosilasi


Teacher : URINBOYEVA LOLAKHON UKTAMOVNA            
Subject :


:
rinboyeva.docx
(Ochiq dars materiali)

Hosila. TAQDIMOT.pptx
(Prezentatsiya)
2. Tasodifiy hodisa.
Ehtimollik tushunchasi.


Teacher : URINBOYEVA LOLAKHON UKTAMOVNA            
Subject :


:
ruza. Tas. hodisa, ehtimollik tushunchasi.docx
(Ochiq dars materiali)

Tasodifiy hodisa, ehtimollik tushunchasi.pptx
(Prezentatsiya)
3. Mulohazalar va ular ustida amallar.
Predikatlar, kvantorlar.


Teacher : URINBOYEVA LOLAKHON UKTAMOVNA            
Subject :


:
ruza. MULOHAZA.docx
(Ochiq dars materiali)

TAQDIMOT.pptx
(Prezentatsiya)

TARQATMA.docx
(Darsdan lavha)
4. Ehtimollar nazariyasi elementlari


Teacher : URINBOYEVA LOLAKHON UKTAMOVNA            
Subject :


:
photo_2018-04-06_15-15-24.jpg
(Video)

photo_2018-04-06_15-15-40.jpg
(Video)

photo_2018-04-06_15-15-48.jpg
(Video)

photo_2018-04-06_15-16-35.jpg
(Video)

photo_2018-04-06_15-16-43.jpg
(Darsdan lavha)

photo_2018-04-06_15-15-48.jpg
(Darsdan lavha)

Ehtimollar nazariyasi elementlari.pptx
(Prezentatsiya)

ruza..docx
(Ochiq dars materiali)
5. Determinantlar.
Chiziqli tenglamalar sistemasi.
Kramer formulalari.


Teacher : URINBOYEVA LOLAKHON UKTAMOVNA            
Subject :


:
ruza Determinant.docx
(Ochiq dars materiali)

5.a. Determinantlar.ppt
(Prezentatsiya)

№1_2018-10-05_1.jpg
(Darsdan lavha)