Materials of the open lesson

Materials of the open lesson


- General mathematics


1. Показательная, тригонометрическая, логарифмическая функции комплексного переменного и их свойства


Teacher : TURGUNBAYEV RISKELDI MUSAMATOVICH            
Subject : Matematik analiz


:
Ochiq_dars_302_31_10.docx
(Ochiq dars materiali)

очик_дарс_31_10_17.pptx
(Prezentatsiya)
2. Предел функции от m переменных.
Повторные пределы


Teacher : TURGUNBAYEV RISKELDI MUSAMATOVICH            
Subject : Matematik analiz


:
25_12_17_ОД.pdf
(Ochiq dars materiali)

25_12_17_ОД.pptx
(Prezentatsiya)
3. Tasodifiy miqdorlarning matematik kutilmasi va uning xossalari


Teacher : PARPIYEVA NODIRA TULKUNOVNA            
Subject : Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika


:
Сканировать10001.PDF
(Ochiq dars materiali)

Сканировать10001.PDF
(Ochiq dars materiali)

Сканировать10001.PDF
(Prezentatsiya)
4. Uzluksiz akslantirishlar fazosi.
Uzluksiz akslantirishlar fazosida ekvivalentlik.


Teacher : JURAEV TURSUNBOY FAYZIYEVICH            
Subject : Geometriyaning tanlangan boblari


:
Сканировать1.PDF
(Ochiq dars materiali)
5. To


Teacher : TURSUNOVA ZULAYXO OMONULAEVNA            
Subject : Geometriya


:
Сканировать10004.PDF
(Ochiq dars materiali)