Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Matematika va uni о‘qitish metodikasi kafedrasi


21. Рационал функцияларни интеграллаш


O`qituvchi : KOSHNAZAROV RASUL ATABEKOVICH            
O`quv fani : Matematik analiz


Yuklab olish uchun materiallar :
каср функция интеграл.docx
(Ochiq dars materiali)

OCHIQ DARS ratsional funksiyalarni integrallash.pptx
(Prezentatsiya)
22. Тўгри чизиқ тенгламалари


O`qituvchi : KOSHNAZAROV RASUL ATABEKOVICH            
O`quv fani : Matematik analiz


Yuklab olish uchun materiallar :
gri chiziq tenglamalari.pptx
(Ochiq dars materiali)

очик дарс тугри чиз 20.11.17.docx
(Prezentatsiya)
23. Ko’p o’zgaruvchili funksiyaning ekstremumlari


O`qituvchi : KOSHNAZAROV RASUL ATABEKOVICH            
O`quv fani : Matematik analiz


Yuklab olish uchun materiallar :
Коп узгар Funksiyaning eng kichik eng katta qiymatlari.pptx
(Prezentatsiya)
24. Ko’p o’zgaruvchili funksiya hosilalari va differrensiali.


O`qituvchi : KOSHNAZAROV RASUL ATABEKOVICH            
O`quv fani : Matematika


Yuklab olish uchun materiallar :
очик ФУМ 201 30.10.18. 2кўп узг хосила. .pptx
(Prezentatsiya)
25. ЁЙ БЎЙИЧА ОЛИНГАН ЭГРИ ЧИЗИҚЛИ ИНТЕГРАЛ


O`qituvchi : KOSHNAZAROV RASUL ATABEKOVICH            
O`quv fani : Matematika


Yuklab olish uchun materiallar :
ОЧИК ДАРС 9.04.18 Birinchi tur egri chiziqli integrallar..pptx
(Prezentatsiya)