Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Fizika va astronomiya о‘qitish metodikasi kafedrasi


1. Чизиқли, тармоқланувчи ва такрорланувчи дастурлар


O`qituvchi : В ва ац            
O`quv fani : Algoritmlar


Yuklab olish uchun materiallar :
Ashurov1_101_kaf_kuch.PDF
(Ochiq dars materiali)

Ashurov1_101_kaf_kuch.PDF
(Prezentatsiya)

Ashurov1_101_kaf_kuch.PDF
(Video)

Ashurov1_101_kaf_kuch.PDF
(Audio)

Ashurov1_101_kaf_kuch.PDF
(Darsdan lavha)
2. Паскалда цикллар ва уларнинг турлари


O`qituvchi : В ва ац            
O`quv fani : Algoritmlar


Yuklab olish uchun materiallar :
Ashurov1_102_kaf_koch.PDF
(Ochiq dars materiali)

Ashurov1_102_kaf_koch.PDF
(Prezentatsiya)

Ashurov1_102_kaf_koch.PDF
(Video)

Ashurov1_102_kaf_koch.PDF
(Audio)

Ashurov1_102_kaf_koch.PDF
(Darsdan lavha)
3. Rabin-Karp algoritmi


O`qituvchi : В ва ац            
O`quv fani : Algoritmlar


Yuklab olish uchun materiallar :
4 noyabr 2019 yil ochiq dars.PDF
(Ochiq dars materiali)

4 noyabr 2019 yil ochiq dars.PDF
(Prezentatsiya)

4 noyabr 2019 yil ochiq dars.PDF
(Video)

4 noyabr 2019 yil ochiq dars.PDF
(Audio)

4 noyabr 2019 yil ochiq dars.PDF
(Darsdan lavha)

4 noyabr 2019 yil ochiq dars.PDF
(Youtube)

4 noyabr 2019 yil ochiq dars.PDF
(Mover)
4. Prodsedura va funksiyalar


O`qituvchi : В ва ац            
O`quv fani : Dasturlash tillari


Yuklab olish uchun materiallar :
Ашуров Мухиддин 2.12.2019й.pdf
(Ochiq dars materiali)

Ашуров Мухиддин 2.12.2019й.pdf
(Prezentatsiya)

Ашуров Мухиддин 2.12.2019й.pdf
(Video)

Ашуров Мухиддин 2.12.2019й.pdf
(Audio)

Ашуров Мухиддин 2.12.2019й.pdf
(Darsdan lavha)

Ашуров Мухиддин 2.12.2019й.pdf
(Youtube)

Ашуров Мухиддин 2.12.2019й.pdf
(Mover)
5. Prodsedura va funksiyalar


O`qituvchi : В ва ац            
O`quv fani : Dasturlash tillari


Yuklab olish uchun materiallar :
Ашуров Мухиддин 2.12.2019й.pdf
(Ochiq dars materiali)

Ашуров Мухиддин 2.12.2019й.pdf
(Prezentatsiya)

Ашуров Мухиддин 2.12.2019й.pdf
(Video)

Ашуров Мухиддин 2.12.2019й.pdf
(Audio)

Ашуров Мухиддин 2.12.2019й.pdf
(Darsdan lavha)

Ашуров Мухиддин 2.12.2019й.pdf
(Youtube)

Ашуров Мухиддин 2.12.2019й.pdf
(Mover)