Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Fizika va astronomiya о‘qitish metodikasi kafedrasi


1. “Физика ва астрономияни муаммоли ўқитишни лойиҳалаш.
Кейс.


O`qituvchi : MAHMUDOVA XURSHIDA MAXKAMOVNA            
O`quv fani : Fizika o`qitishni loyihalashtirish


Yuklab olish uchun materiallar :
1.11.17 Х.Махмудова очи_ дарс ишланмаси.docx
(Ochiq dars materiali)

Х.Махмудова.ppt
(Prezentatsiya)
2. Fizika va astronomiya o


O`qituvchi : MAHMUDOVA XURSHIDA MAXKAMOVNA            
O`quv fani : Fizika


Yuklab olish uchun materiallar :
26000_IMG_20190530_114352.jpg
(Ochiq dars materiali)
3. Методика организации и проведение первого урока по физике образовательной школе


O`qituvchi : MAHMUDOVA XURSHIDA MAXKAMOVNA            
O`quv fani : Fizika va astronomiya o'qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
26007_IMG_20190530_110112.jpg
(Ochiq dars materiali)
4. Термодинамик функцияларни ҳолат интеграли орқали ифодалаш


O`qituvchi : DJORAYEV MAXMATRASULJON            
O`quv fani : Nazariy fizika (Statistik fizika va termodinamika)


Yuklab olish uchun materiallar :
M-401 ochiq dars - 2 s.М.Джораев.doc
(Ochiq dars materiali)
5. Ёруғликнинг корпускуляр назарияси.
Фотоеффект ва унинг қонунлари


O`qituvchi : DJORAYEV MAXMATRASULJON            
O`quv fani : Nazariy fizika (Kvant mexanika)


Yuklab olish uchun materiallar :
M-301 ochiq dars - 2 s. М.Джораев.doc
(Ochiq dars materiali)