Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Fizika va astronomiya о‘qitish metodikasi kafedrasi


1. “Физика ва астрономияни муаммоли ўқитишни лойиҳалаш.
Кейс.


O`qituvchi : MAHMUDOVA XURSHIDA MAKAMOVNA            
O`quv fani : Fizika o`qitishni loyihalashtirish


Yuklab olish uchun materiallar :
1.11.17 Х.Махмудова очи_ дарс ишланмаси.docx
(Ochiq dars materiali)

Х.Махмудова.ppt
(Prezentatsiya)
2. Термодинамик функцияларни ҳолат интеграли орқали ифодалаш


O`qituvchi : DJORAEV MAXAMATRASUL            
O`quv fani : Nazariy fizika (Statistik fizika va termodinamika)


Yuklab olish uchun materiallar :
M-401 ochiq dars - 2 s.М.Джораев.doc
(Ochiq dars materiali)
3. Ёруғликнинг корпускуляр назарияси.
Фотоеффект ва унинг қонунлари


O`qituvchi : DJORAEV MAXAMATRASUL            
O`quv fani : Nazariy fizika (Kvant mexanika)


Yuklab olish uchun materiallar :
M-301 ochiq dars - 2 s. М.Джораев.doc
(Ochiq dars materiali)
4. Разветвленные цепи.
Правила Кирхгофа.


O`qituvchi : NURILLAEV BOBOMUROT NAJMITDINOVICH            
O`quv fani : Umumiy fizika (Elektromagnitizm)


Yuklab olish uchun materiallar :
Нуриллаев Очик дарс 2. 21.11.17.docx
(Ochiq dars materiali)

Очик дарс 21,11,2017.ppt
(Prezentatsiya)
5. Энергия.
Кинетик ва потенциал энергия


O`qituvchi : RADJAPOVA OLIYA SAYPIEVNA            
O`quv fani : Elementar fizikaning tanlangan boblari


Yuklab olish uchun materiallar :
Раджапова очи_ дарс. 2017тахлили doc.doc
(Ochiq dars materiali)

энергия. ppt14.pptm [Автосохраненный].ppt
(Prezentatsiya)