Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Muhandislik grafikasi va uni o'qitish metodikasi kafedrasi


1. Detalning asosiy ko’rinishlarini bajarish.


O`qituvchi : XALIMOV MOXIR KARIMOVICH            
O`quv fani : Chizma geometriya va muhandislik grafikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
Деталнинг асосий куринишларини бажариш..doc
(Ochiq dars materiali)
2. Mashina detalini eskizi va texnik rasmini bajarish


O`qituvchi : XALIMOV MOXIR KARIMOVICH            
O`quv fani : Chizmachilik


Yuklab olish uchun materiallar :
dotsent Xalimov M.K. 14.10.2020 Chizmachilik darsi.pdf
(Darsdan lavha)
3. “Мавжуд мосламани янги талаб (ғоя) асосида қайта лойиҳалаш асослари янги деталларнинг иш чизмалари аксонометрик проекциялари қайта лойиҳаланган мосламанинг йиғиш чизмаси”


O`qituvchi : XALIMOV MOXIR KARIMOVICH            
O`quv fani : Chizmachilik


Yuklab olish uchun materiallar :
Тақдимот.pdf
(Prezentatsiya)

ТС-201 гуруҳи Чизмачилик фани дарсидан лавхалар.pdf
(Darsdan lavha)

Дарсдан лавхалар.jpg
(Darsdan lavha)

Ichki ekspert xulosasi-2.jpg
(Ochiq dars materiali)
4. Умумтаълим мактабларида чизмачилик фанини чуқурлаштириб ўрганиш.


O`qituvchi : ASHIRBAYEV AZIM OZODOVICH            
O`quv fani : Muhandislik grafikasini o`qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
8-маъруза prezentatsiya.pptx
(Prezentatsiya)
5. Ўқитишда тўғри танланган илмий терминология ва тушунчаларни ўзлаштириш методлари ва технологиялари


O`qituvchi : ASHIRBAYEV AZIM OZODOVICH            
O`quv fani : Mutaxassislik fanlarini o`qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
++очиқ дарс МГ 18.01.2016 терми..doc
(Ochiq dars materiali)

++слайдлар 1.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_20190111_155124.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190111_155132.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190111_154223.jpg
(Video)