Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Muhandislik grafikasi va uni o'qitish metodikasi kafedrasi


1. Detalning asosiy ko’rinishlarini bajarish.


O`qituvchi : XALIMOV MOXIR KARIMOVICH            
O`quv fani : Chizma geometriya va muhandislik grafikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
Деталнинг асосий куринишларини бажариш..doc
(Ochiq dars materiali)
2. Умумтаълим мактабларида чизмачилик фанини чуқурлаштириб ўрганиш.


O`qituvchi : ASHIRBAYEV AZIM OZODOVICH            
O`quv fani : Muhandislik grafikasini o`qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
8-маъруза prezentatsiya.pptx
(Prezentatsiya)
3. Ўқитишда тўғри танланган илмий терминология ва тушунчаларни ўзлаштириш методлари ва технологиялари


O`qituvchi : ASHIRBAYEV AZIM OZODOVICH            
O`quv fani : Mutaxassislik fanlarini o`qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
++очиқ дарс МГ 18.01.2016 терми..doc
(Ochiq dars materiali)

++слайдлар 1.pptx
(Prezentatsiya)

IMG_20190111_155124.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190111_155132.jpg
(Darsdan lavha)

IMG_20190111_154223.jpg
(Video)
4. “Chizmachilik fanlarini o‘qitishda programmalashtirilgan ta’lim texnologiyalaridan foydalanish”


O`qituvchi : ASHIRBAYEV AZIM OZODOVICH            
O`quv fani : Mutaxassislik fanlarini o`qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
18. 10. 2019 Мг очиқ дарс матни.docx
(Ochiq dars materiali)

slayd.ppt
(Prezentatsiya)

11.jpg
(Darsdan lavha)

22.jpg
(Darsdan lavha)
5. Teрминларнинг тузилишини таҳлил қилиш


O`qituvchi : ASHIRBAYEV AZIM OZODOVICH            
O`quv fani : Muhandislik grafikasi terminalogiyasi


Yuklab olish uchun materiallar :
очик дарс матни777.docx
(Ochiq dars materiali)

слайд.ppt
(Prezentatsiya)