Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Boshlang'ich ta’lim metodikasi kafedrasi


1. Kishilik olmoshlari darslari rejasi va ishlanmasini tuzish


O`qituvchi : MASHARIPOVA UMIDA ABDUVOXIDOVNA            
O`quv fani : ona tili o`qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
kishilik olmoshlari.docx
(Ochiq dars materiali)
2. Fе’llarda shaxs-son qo‘shimchalari bilan tuslanishi darslari rеjasi va ishlanmasini tuzish


O`qituvchi : MASHARIPOVA UMIDA ABDUVOXIDOVNA            
O`quv fani : ona tili o`qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
llarda shaxs-son qo‘shimchalari.docx
(Ochiq dars materiali)

llanilishi.pptx
(Prezentatsiya)
3. Savod o‘rgatishning asosiy davri o‘qish darsi ishlanmasini tuzish


O`qituvchi : MASHARIPOVA UMIDA ABDUVOXIDOVNA            
O`quv fani : ona tili o`qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
savod o‘rgatish asosiy davr o‘qish.docx
(Ochiq dars materiali)

qish darsi.pptx
(Prezentatsiya)
4. Husnixatga o‘rgatishning maqsad va vazifalari, ahamiyati.
Yozuvlar tarixidan ma’lumot


O`qituvchi : MASHARIPOVA UMIDA ABDUVOXIDOVNA            
O`quv fani : ona tili o`qitish metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
ruza matni.docx
(Ochiq dars materiali)

husnixat.pptx
(Prezentatsiya)
5. Она тилининг ундош товушлар тизими


O`qituvchi : SHODMANQULOVA DILYAROM XALIKOVNA            
O`quv fani : Ona tili va bolalar adabiyoti


Yuklab olish uchun materiallar :
Ундош товушлар Ochiq dars 4.pdf
(Ochiq dars materiali)