Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Ingliz tili amaliy kursi kafedrasi


1. Food:Eating outside


O`qituvchi : IBRAGIMOV RASHID NIKOLAEVICH            
O`quv fani : Тил кўникмалари интеграцияси


Yuklab olish uchun materiallar :
Germany food.pptx
(Prezentatsiya)
2. Gerunds.
Getting an education


O`qituvchi : IKROMOVA R.B.            
O`quv fani : Тил аспектлари


Yuklab olish uchun materiallar :
Theme.docx
(Ochiq dars materiali)

rasm.docx
(Darsdan lavha)
3. Gerunds.
Getting an education


O`qituvchi : IKROMOVA R.B.            
O`quv fani : Тил аспектлари


Yuklab olish uchun materiallar :
Theme.docx
(Ochiq dars materiali)

rasm.docx
(Darsdan lavha)
4. The Coward


O`qituvchi : IKROMOVA R.B.            
O`quv fani : o'qish va yozish amaliyoti


Yuklab olish uchun materiallar :
Theme.docx
(Ochiq dars materiali)

lec08 (1).pptx
(Prezentatsiya)

Doc2.docx
(Darsdan lavha)
5. Take my tip


O`qituvchi : IKROMOVA R.B.            
O`quv fani : Nutq malakalari integratsiyasi


Yuklab olish uchun materiallar :
THE ARTICLE.docx
(Ochiq dars materiali)

blooms_presentation.pptx
(Prezentatsiya)

Doc1.docx
(Darsdan lavha)