Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Rus adabiyoti va o‘qitish metodikasi kafedrasi


1. Литература Франции.
Понятие символизма.
Поэзия П.
Верлена и А.
Рембо


O`qituvchi : MATENOVA YULIYA UMIDOVNA            
O`quv fani : Mirovaya literatura


Yuklab olish uchun materiallar :
Лекция 21.doc
(Ochiq dars materiali)
2. Комедия Плавта "Горшок"


O`qituvchi : PUPONIN DMITRIY VALEREVICH            
O`quv fani : Mirovaya literatura


Yuklab olish uchun materiallar :
Семинарское занятие Плавт.docx
(Ochiq dars materiali)

Плавт Горшок.ppt
(Prezentatsiya)
3. Эстетические взгляды Стендаля.
Повесть"Ванина Ванини"


O`qituvchi : PUPONIN DMITRIY VALEREVICH            
O`quv fani : Mirovaya literatura


Yuklab olish uchun materiallar :
Семинарское занятие Стендаль.docx
(Ochiq dars materiali)

Стендаль Ванина Ванини.ppt
(Prezentatsiya)
4. Трагедия Софокла "Антигона"


O`qituvchi : PUPONIN DMITRIY VALEREVICH            
O`quv fani : Mirovaya literatura


Yuklab olish uchun materiallar :
Семинарское занятие Антигона.docx
(Ochiq dars materiali)

Презентация Софокл Антигона.pptx
(Prezentatsiya)
5. Новелла Э.
А.
По "Падение дома Ашеров"


O`qituvchi : PUPONIN DMITRIY VALEREVICH            
O`quv fani : Mirovaya literatura


Yuklab olish uchun materiallar :
Эдгар По Семинар.docx
(Ochiq dars materiali)

Э.А. По Падение дома Ашеров.ppt
(Prezentatsiya)