Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Pedagogika kafedrasi


1. Анъанавий, ривожлантирувчи ва инновацион таълим


O`qituvchi : UMAROV SAIDNE'MAT BURXANOVICH            
O`quv fani : Pedagogik texnologiyalar


Yuklab olish uchun materiallar :
OCHIQ DARS.docx
(Ochiq dars materiali)

CLAYD.pptx
(Prezentatsiya)
2. O’qitishni texnologiyalashtirishda metod va vositalar


O`qituvchi : UMAROV SAIDNE'MAT BURXANOVICH            
O`quv fani : Pedagogik texnologiyalar


Yuklab olish uchun materiallar :
Очик дарс кафедра .docx
(Ochiq dars materiali)

Metod va usul.pptx
(Prezentatsiya)
3. Reprezentativ tizimlarning inson faoliyatidagi ahamiyati hamda ularni aniqlash yõllari.


O`qituvchi : UMAROV SAIDNE'MAT BURXANOVICH            
O`quv fani : Neyropedagogika


Yuklab olish uchun materiallar :
neyro repre.pptx
(Prezentatsiya)

4 типа восприятия человека.zip
(Video)
4. МЕXРИБОНЛИК УЙЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ


O`qituvchi : UMAROV SAIDNE'MAT BURXANOVICH            
O`quv fani : Ijtimoiy pedagogika


Yuklab olish uchun materiallar :
mehribonlik uyi.ppt
(Prezentatsiya)
5. Тарбия жараёнида ижтимоий институтларнинг ўзаро ҳамкорлигини йўлга қўйиш


O`qituvchi : MUXSIYEVA AZIZA SHAMSITDINOVNA            
O`quv fani : Tarbiyaviy ishlar metodikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
8-Маъруза ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА ИЖТИМОИЙ ИНСТИТУТЛАР.ppt
(Prezentatsiya)

ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА ИЖТИМОИЙ ИНСТИТУТЛАРНИНГ _АМКОРЛИГИ ТИМ.маър..doc
(Ochiq dars materiali)