Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Pedagogika kafedrasi


1. Анъанавий, ривожлантирувчи ва инновацион таълим


O`qituvchi : Umarov Saidne'mat Burxanovich            
O`quv fani : Pedagogik texnologiyalar


Yuklab olish uchun materiallar :
OCHIQ DARS.docx
(Ochiq dars materiali)

CLAYD.pptx
(Prezentatsiya)
2. O’qitishni texnologiyalashtirishda metod va vositalar


O`qituvchi : Umarov Saidne'mat Burxanovich            
O`quv fani : Pedagogik texnologiyalar


Yuklab olish uchun materiallar :
Очик дарс кафедра .docx
(Ochiq dars materiali)

Metod va usul.pptx
(Prezentatsiya)
3. Хаlq оg’zаki ijоdi jаnrlаrining tаrbiyaviy аhаmiyati


O`qituvchi : SHAYZAKOVA NIGORA SAYDARIFOVNA            
O`quv fani : Xalq pedagogikasi


Yuklab olish uchun materiallar :
XP ochiq dars.docx
(Ochiq dars materiali)

xalq ped - - копия.pptx
(Prezentatsiya)
4. Таълим жараёнида таълим олувчи шахси


O`qituvchi : SHAYZAKOVA NIGORA SAYDARIFOVNA            
O`quv fani : Pedagogik texnologiyalar


Yuklab olish uchun materiallar :
пед тех очик дарс.docx
(Ochiq dars materiali)
5. Mеhnаt tаrbiyasi.
Iqtisоdiy tаrbiya


O`qituvchi : UMAROVA MALIKA XISABIDDINOVNA            
O`quv fani : Pedagogika nazariyasi va tarixi


Yuklab olish uchun materiallar :
16-Маъруза.docx
(Ochiq dars materiali)

Та_димот.pptx
(Prezentatsiya)