Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Pedagogika kafedrasi


21. XIV-XVI ASRLARDA TARBIYA, MAKTAB VA PEDAGOGIK FIKRLAR


O`qituvchi : NURMATOVA NARGIZA ULUG            
O`quv fani : Pedagogik nazariyasi va tarixi


Yuklab olish uchun materiallar :
PED NAZARIYA AMALIY ISHLANMA.docx
(Ochiq dars materiali)
22. Guruh rahbarining pedagogic mahoratining o’ziga xosliklari


O`qituvchi : NURMATOVA NARGIZA ULUG            
O`quv fani : Тарбиявий ишлар методикаси


Yuklab olish uchun materiallar :
TIM ochiq dars.docx
(Ochiq dars materiali)

4-mavzu amaliy.ppt
(Prezentatsiya)

Эълон TIM.docx
(Audio)
23. XIV-XVI аsrlаrdа fаn va mаdаniyat, mаоrif tаrаqqiyoti


O`qituvchi : NURMATOVA NARGIZA ULUG            
O`quv fani : Pedagogik nazariyasi va tarixi


Yuklab olish uchun materiallar :
PED NAZARIYA AMALIY ISHLANMA.docx
(Ochiq dars materiali)

ped nazariya ochiq dars.pptx
(Prezentatsiya)
24. Jahon tarbiya konsepiyalari namunalarining qiyosiy pedagogik tahlili


O`qituvchi : NURMATOVA NARGIZA ULUG            
O`quv fani : Тарбиявий ишлар методикаси


Yuklab olish uchun materiallar :
TIM ishlanma.docx
(Ochiq dars materiali)

TIM ochiq dars 2021-2022.pptx
(Prezentatsiya)

TIM rasmlar.docx
(Darsdan lavha)
25. Xorijda ijtimoiy pedagogikaning rivojlanish tarixi


O`qituvchi : NURMATOVA NARGIZA ULUG            
O`quv fani : Ijtimoiy pedagogika


Yuklab olish uchun materiallar :
ijtimoiy ochiq dars 2021-2022.pptx
(Prezentatsiya)

ijtimoiy rasm.docx
(Darsdan lavha)