Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Maktabgacha ta’lim metodikasi kafedrasi


1. Oyin bola faoliyatining asosiy turi


O`qituvchi : SODIQOVA SHOISTA AKBAROBVNA            
O`quv fani : Maktabgacha pedagogika


Yuklab olish uchun materiallar :
11131_ochiq.pdf
(Ochiq dars materiali)
2. MTM va oila xamkorligida milliy qadriyatlar asosida shaxsni shakllantirish


O`qituvchi : SODIQOVA SHOISTA AKBAROBVNA            
O`quv fani : Maktabgacha pedagogika


Yuklab olish uchun materiallar :
11135_ochiq1.pdf
(Ochiq dars materiali)
3. Maktabgacha talim asoslarini tashkil etish va raxbarlik


O`qituvchi : SODIQOVA SHOISTA AKBAROBVNA            
O`quv fani : Maktabgacha pedagogika


Yuklab olish uchun materiallar :
11154_ochiq4.pdf
(Ochiq dars materiali)
4. 1917-1991 йилларда Ўзбекистонда таълим тизими ва педагогик фикрлар ривожи.


O`qituvchi : DJAMILOVA NARGIZA NURIDDINOVNA            
O`quv fani : Umumiy pedagogika


Yuklab olish uchun materiallar :
Ум.пед. маъруза.docx
(Ochiq dars materiali)

Очиқ дарс.pptx
(Prezentatsiya)

20180501_110929.jpg
(Darsdan lavha)

20180501_110946.jpg
(Darsdan lavha)

20180501_110948.jpg
(Darsdan lavha)
5.


O`qituvchi : DJAMILOVA NARGIZA NURIDDINOVNA            
O`quv fani :


Yuklab olish uchun materiallar :
3 МАЪ.docx
(Ochiq dars materiali)

аракатли ўйинлар.pptx
(Prezentatsiya)