Ochiq dars materiallari

Ochiq dars materiallari


- Axborot texnologiyalari kafedrasi


1. Matnnli, ovozli va grafik axborotlar o’lchovlari


O`qituvchi : MIRZAXMEDOVA NARGIZA            
O`quv fani : Informatika


Yuklab olish uchun materiallar :
1ochiq dars 9.10.2017.docx
(Ochiq dars materiali)
2. Iqtisodiy masalalrni yechishd kompyuterdan foydalanishning asosiy usul va vositalari


O`qituvchi : MIRZAXMEDOVA NARGIZA            
O`quv fani : Informatika


Yuklab olish uchun materiallar :
ochiq dars 2 Nargiza.docx
(Ochiq dars materiali)
3. Algoritm va uning asosiy xossalari


O`qituvchi : MIRZAXMEDOVA NARGIZA            
O`quv fani : ta'limda axborot texnologiyalari


Yuklab olish uchun materiallar :
31619_8.10.19. chet tilki 204-205.docx
(Ochiq dars materiali)
4. Ma’lumotlar bazasida formalar yaratish


O`qituvchi : MIRZAXMEDOVA NARGIZA            
O`quv fani : ta'limda axborot texnologiyalari


Yuklab olish uchun materiallar :
Ma’lumotlar bazasida formalar yaratish.docx
(Ochiq dars materiali)

Ma’lumotlar bazasida formalar yaratish.ppt
(Prezentatsiya)
5. Pascal dasturlash tili.
Pascal tilining operatorlari


O`qituvchi : PRIMKULOVA ALIMA            
O`quv fani : Informatika va axborot texnologiyalari


Yuklab olish uchun materiallar :
А.Примкулова.PDF
(Ochiq dars materiali)

А.Примкулова.PDF
(Prezentatsiya)

А.Примкулова.PDF
(Video)

А.Примкулова.PDF
(Audio)

А.Примкулова.PDF
(Darsdan lavha)