Материалы открытых занятий

Материалы открытых занятий


- Кафедра “Информационных технологий”


1. Matnnli, ovozli va grafik axborotlar o’lchovlari


Преподаватель : MIRZAXMEDOVA NARGIZA            
Предмет : Informatika


Материалы для скачивания :
1ochiq dars 9.10.2017.docx
(Ochiq dars materiali)
2. Iqtisodiy masalalrni yechishd kompyuterdan foydalanishning asosiy usul va vositalari


Преподаватель : MIRZAXMEDOVA NARGIZA            
Предмет : Informatika


Материалы для скачивания :
ochiq dars 2 Nargiza.docx
(Ochiq dars materiali)
3. Algoritm va uning asosiy xossalari


Преподаватель : MIRZAXMEDOVA NARGIZA            
Предмет : Ta'limda axborot texnologiyalari


Материалы для скачивания :
31619_8.10.19. chet tilki 204-205.docx
(Ochiq dars materiali)
4. Ma’lumotlar bazasida formalar yaratish


Преподаватель : MIRZAXMEDOVA NARGIZA            
Предмет : Ta'limda axborot texnologiyalari


Материалы для скачивания :
Ma’lumotlar bazasida formalar yaratish.docx
(Ochiq dars materiali)

Ma’lumotlar bazasida formalar yaratish.ppt
(Prezentatsiya)
5. HTML tilida web-sahifa yaratish va uni to‘ldirish


Преподаватель : MIRZAXMEDOVA NARGIZA            
Предмет : Ta'limda axborot texnologiyalari


Материалы для скачивания :
HTML амалий маш.docx
(Ochiq dars materiali)

html taq.ppt
(Prezentatsiya)