Materials of the open lesson

Materials of the open lesson


1 Informatika 96 open lessons

2 Algebra, geometriya, matematik analiz 63 open lessons

3 Fizika va astronomiya 37 open lessons

4 Oliy matematika 48 open lessons

5 Gumanitar yo'nalishlarida matematika 39 open lessons6 Professional ta`lim metodikasi 68 open lessons

7 Axborot texnologiyalari 137 open lessons

8 Tasviriy san`at 79 open lessons

9 Muhandislik va kompyuter grafikasi 83 open lessons10 Ijtimoiy pedagogika 30 open lessons

11 Amaliy psixologiya 25 open lessons

12 Uzluksiz ta'lim pedagogikasi va menejmenti 170 open lessons

13 Psixologiya 35 open lessons14 Kimyo 167 open lessons

15 Geografiya 120 open lessons

16 Biologiya 91 open lessons

17 Botanika va ekologiya 85 open lessons

18 Zoologiya va anatomiya 106 open lessons19 Boshlang’ich ta`lim fanlari 172 open lessons

20 Jismoniy madaniyat 120 open lessons

21 Boshlangich ta`lim pedagogikasi va psixologiyasi 36 open lessons22 O`zbekiston tarixi 22 open lessons

23 O`zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi 14 open lessons

24 Ma`naviyat asoslari va huquqiy ta'lim 56 open lessons

25 Jahon tarixi 35 open lessons

26 Ijtimoiy fanlar 85 open lessons

27 O`zbekistoning eng yangi tarixi 44 open lessons28 Ingliz tili nazariyasi va o’qitish metodikasi 31 open lessons

29 Xorijiy tillar amaliyoti 33 open lessons

30 Xorijiy tillarni intensiv o'qitish 73 open lessons

31 Sharq tillari 3 open lessons

32 Zamonaviy Yevropa tillari 19 open lessons33 Umumiy qo'shin tayyorgarlik sikli 70 open lessons

34 Uslubiy tayyorgarlik sikli 0 open lessons

35 Maxsus tayyorgarlik sikli 0 open lessons36 Masofaviy ta`lim kafedrasi 77 open lessons37 Oligofrenopedagogika 52 open lessons

38 Surdopedagogika va inklyuziv ta'lim 37 open lessons

39 Logopediya 64 open lessons

40 Maxsus pedagogikaning klinik asoslari 23 open lessons41 Innovatsion pedagogika 0 open lessons42 Xalqaro ta'lim tadqiqotlar 0 open lessons

43 Madaniyat 16 open lessons