Materials of the open lesson

Materials of the open lesson


1 Informatika o`qitish metodikasi 48 open lessons

2 Matematika o`qitish metodikasi 40 open lessons

3 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi 36 open lessons

4 Umumiy matematika 11 open lessons5 Texnologiya va servis xizmati 17 open lessons

6 Kasb ta`limi metodikasi 34 open lessons

7 Axborot texnologiyalari 52 open lessons

8 Tasviriy san`at va uni o’qitish metodikasi 15 open lessons

9 Muhandislik grafikasi va uni o’qitish metodikasi 22 open lessons10 Pedagogika va umumiy psixologiya 21 open lessons

11 Psixologiya 7 open lessons

12 Maktabgacha ta`lim 46 open lessons13 Kimyo o’qitish metodikasi 59 open lessons

14 Geografiya o’qitish metodikasi 44 open lessons

15 Biologiya o’qitish metodikasi 62 open lessons

16 Botanika 16 open lessons

17 Zoologiya va anatomiya 36 open lessons18 Musiqa talimi 7 open lessons

19 Boshlang’ich ta`lim metodikasi 40 open lessons

20 Jismoniy madaniyat 31 open lessons

21 Boshlangich ta`lim pedagogikasi 10 open lessons22 O`zbekiston tarixi 31 open lessons

23 Demokratik jamiyat qurish nazariyasi 37 open lessons

24 Milliy g’oya va ma`naviyat asoslari 30 open lessons

25 Tarix va uni o`qitish metodikasi 6 open lessons

26 Iqtisodiy bilim asoslari 23 open lessons27 Ingliz tili nazariyasi va o’qitish metodikasi 40 open lessons

28 Ingliz tili amaliy kursi 32 open lessons29 Xarbiy tayyorgarlik 14 open lessons30 Maxsus ta`lim metodikasi 0 open lessons

31 Korrektsion pedagogika 2 open lessons

32 Oligofrenopedagogika 10 open lessons

33 Surdopedagogika 6 open lessons

34 Logopediya 7 open lessons35 Umumiy pedagogika 138 open lessons

36 Umumiy psixologiya 26 open lessons

37 Xayot faoliyati xavfsizligi 0 open lessons

38 Falsafa kafedrasi 40 open lessons

39 Xorijiy tillar kafedrasi 150 open lessons

40 Jismoniy tarbiya va sport 24 open lessons