Materials of the open lesson

Materials of the open lesson


1 Informatika va uni o`qitish metodikasi 78 open lessons

2 Matematika va uni o`qitish metodikasi 53 open lessons

3 Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi 46 open lessons

4 Umumiy matematika 45 open lessons

5 Gumanitar yo'nalishlarida matematika 39 open lessons6 Texnologik ta`lim kafedrasi 81 open lessons

7 Axborot texnologiyalari 109 open lessons

8 Tasviriy san`at va uni o’qitish metodikasi 50 open lessons

9 Muhandislik grafikasi va uni o’qitish metodikasi 53 open lessons10 Pedagogika 11 open lessons

11 Psixologiya 24 open lessons

12 Umumiy pedagogika 206 open lessons

13 Umumiy psixologiya 47 open lessons14 Kimyo o’qitish metodikasi 129 open lessons

15 Geografiya o’qitish metodikasi 76 open lessons

16 Biologiya o’qitish metodikasi 88 open lessons

17 Botanika 52 open lessons

18 Zoologiya va anatomiya 74 open lessons

19 Iqtisodiy bilim asoslari 62 open lessons20 Boshlang’ich ta`lim metodikasi 115 open lessons

21 Jismoniy madaniyat 48 open lessons

22 Boshlangich ta`lim pedagogikasi 23 open lessons23 Qozoq tili va adabiyoti kafedrasi 23 open lessons

24 O`zbekiston tarixi 41 open lessons

25 O`zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi 74 open lessons

26 Milliy g’oya va ma`naviyat asoslari 56 open lessons

27 Tarix va uni o`qitish metodikasi 33 open lessons

28 Falsafa kafedrasi 69 open lessons

29 O`zbek tili va adabiyoti 47 open lessons30 Ingliz tili nazariyasi va o’qitish metodikasi 56 open lessons

31 Ingliz tili amaliy kursi 42 open lessons32 Xarbiy tayyorgarlik 51 open lessons33 Masofaviy ta`lim kafedrasi 116 open lessons34 Oligofrenopedagogika 44 open lessons

35 Surdopedagogika 41 open lessons

36 Logopediya 50 open lessons37 Qo`shma belarus 0 open lessons38 Xorijiy tillar -1 124 open lessons

39 Jismoniy tarbiya va sport 59 open lessons

40 Xorijiy tillar - 2 94 open lessons