2018 yilda xalqaro miqyosida o`tkaziladigan anjumanlar