2013-yilda sazovor bo'lgan Respublika fan olimpiadasi g‘oliblari

Respublika fan olimpiadasi g‘oliblari: I - О‘RIN 1. A.Abdullayev - о‘zbek tili va adabiyoti fakulteti 3-kurs talabasi (qozoq tili va adabiyoti fanidan) Ilmiy rahbar: p.f.n., dots. E.Abduvalitov 2. Zoitov Samandar - san’at fakulteti 3-kurs talabasi (chizma geometriya va chizmachilik fanidan) Ilmiy rahbar: katta о‘qituvchi Z.Mirzaliyev 3. Otaxо‘jayeva Gulchehra - san’at fakulteti 3-kurs talabasi (tasviriy san’at va uni о‘qitish metodikasi fanidan Ilmiy rahbar: S.Abdirasilov 4. Sobirova Iroda - tabiyot fanlari fakulteti 4-kurs talabasi (biologiya fanidan) Ilmiy rahbar: b.f.n. N.Alimbabayeva 5. Biglova Elza - san’at fakulteti 3-kurs talabasi (musiqa nazariyasi fanidan) Ilmiy rahbar: p.f.n., dots. A.Trigulova II – О‘RIN

6. Dilshodbekov Shaxboz - san’at fakulteti 2-kurs talabasi (muhandislik kompyuter grafikasi fanidan) Ilmiy rahbar: t.f.n., dots. P.Odilov
7. Bobojonov Xikmat - tabiyot fanlari fakulteti 3-kurs talabasi (biologiya (umumkasbiy) fanidan Ilmiy rahbar: dots. О‘.Nabiyev 8. Jalolov Baxodir - tarix fakulteti 4-kurs talabasi (dinshunoslik fanidan) Ilmiy rahbar: katta о‘qit. SH.Shakirova III - О‘RIN 9. Xalilov Akmal - kasb ta’limi fakulteti 4-kurs talabasi (kasbiy ta’lim) fanidan Ilmiy rahbar: p.f.n., dots. O.Qо‘ysinov