Fan nomzodi ilmiy darajasiga ega bo’lgan tadqiqotchilar uchun

1. Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim institutlari asosida doktorlik dissertatsiyasi mavzusini o’rnatilgan tartib[1]da tasdiqlash. 2. Doktorlik dissertatsiyasi mavzusini O’zbekiston Respublikasi OAKda ro’yxatdan o’tkazish va e’lon qilish. 3. Quyidagi malakaviy imtihonlarni topshirish (malakaviy imtihonlar sessiyalar shaklida yiliga uch marta: fevral, may va noyabr oylarida belgilangan reja asosida qabul qilinadi): – «O’zbekistonning eng yangi tarixi» fani; – «CHet tili» fani (CHet tili sifatida ingliz, frantsuz yoki nemis tillarining biridan malakaviy imtihon topshirish mumkin. Dissertatsiyani bajarish uchun boshqa chet tilini bilish talab qilinadigan hollarda ish bajarilayotgan muassasaning murojaati asosida O’zR OAK ruxsati bilan malakaviy imtihon ana shu tildan topshiriladi); – dissertatsiya mavzusiga muvofiq bo’lgan ixtisoslik bo’yicha. SHuningdek, tegishli fan yo’nalishlariga ko’ra quyidagi fanlardan ham malaka-viy imtihonlar topshiriladi: – ijtimoiy-gumanitar fanlar yo’nalishida faoliyat olib borayotgan shaxslar «Mustaqillik mafkurasi va demokratik jamiyat qurishning iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy negizlari va ilmiy asoslari» fanidan maxsus imtihon; – aniq va tabiiy fanlar xamda iqtisodiyot va pedagogika fanlari yo’nalishida faoliyat olib borayotgan tadqiqotchilar «Matematik modellashtirish va matematik statistika asoslari» kursidan; – iqtisodiyot fanlari bo’yicha faoliyat olib borayotgan tadqiqotchilar «Iqtisodiyot nazariyasi» fanidan; – pedagogika fanlari bo’yicha faoliyat olib borayotgan tadqiqotchilar «Umumiy pedagogika, pedagogika va ta’lim tarixi» fanidan. 4. Doktorlik disertatsiyasini ish bajarilgan tashkilotning ilmiy seminarida muhokama qilish. 5. Dissertatsiyani fan doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengashga dastlabki muhokama uchun taqdim etish (ish bajarilgan tashkilot yo’llanma xati asosida). 6. Dissertatsiyani fan doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengashga himoya uchun qabul qilish. 7. Doktorlik dissertatsiyasining ochiq himoyasi.