"Maktabgacha yoshdagi rusiyzabon bolalarni о‘zbek tilida tо‘g‘ri talaffuzga о‘rgatish" mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasi

Kafedra: Maktabgacha ta’lim

О‘quv yili: 2012-2013

Magistratura talabasi : Jabborova Laziza

Ilmiy rahbar: p.f.d . professor Qodirova .F.R.

Mutaxassisligi: Maktabgacha ta’lim

MAKTABGACHA YOSHDAGI RUSIYZABON BOLALARNI

О‘ZBEK TILIDA TО‘G‘RI TALAFFUZGA О‘RGATISH

Mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasi

ANNOTATSIYASI

Ushbu magisterlik desertatsiyas ta’lim rus tilida olib borilayotgan maktabgacha muassasalarda bolalarni о‘zbekcha tovushlarni va tovushlar birikmalarini tо‘g‘ri talaffuz etishga о‘rgatish masalalariga bag‘shlangan . Shuningdek m aktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyachilari ,oily о‘quv yurtining о‘qituvchi va talabalariga bolalarni о‘zga tilda tovushlarni tо‘g‘ri talaffuz etishga о‘rgatish yuzasidan olib boriladigan ishlar bо‘yicha tavsiyalar taklif etiladi.