OKTABR oyida Universitet BT tamonidan qilingan ishlar