Xalq ta’limi muassasalarida malaka oshiradigan pedagog-o‘qituvchilarni malakasini oshirish kurslari uchun xuquqiy-me’yoriy hujjatlar ishlab chiqilmoqda

2017 yilning 24 oktyabridan buyon Toshkent shahar xalq ta’limi muassasalari pedagog-o‘qituvchilarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish Tarmoq markazida bo‘lib, ko‘rsatayotgan “Musiqa madaniyati” va “Maktabgacha ta’lim muassasalari musiqa rahbarlari” fanlari o‘qituvchilarining malakasini oshirish kurslari uchun malaka talablari, o‘quv reja va fan dasturlari, ishchi fan dasturlarini yaratish bo‘yicha ishladilar

“Musiqa ta’limi” yo‘nalishi professor-o‘qituvchilari Q.Panjiyev, D.Karimova, Sh.Rahimov va N.Rejametovalardan iborat Ishchi guruh Xalq ta’limi muassasalarida faoliyat ko‘rsatayotgan “Musiqa madaniyati” va “Maktabgacha ta’lim muassasalari musiqa rahbarlari” fanlari o‘qituvchilarining malakasini oshirish kurslari uchun malaka talablari, o‘quv reja va fan dasturlari, ishchi fan dasturlarini yaratish bo‘yicha Ishchi guruh tarkibida faoliyat ko‘rsatmoqda. Ishchi guruhga “Musiqiy ta’lim” kafedrasi mudiri Q.B.Panjiyev rahbarlik qilmoqda. Ishchi guruh 2017 yilning 24 oktyabridan buyon Toshkent shahar xalq ta’limi muassasalari pedagog-o‘qituvchilarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish Tarmoq markazida bo‘lib, ko‘rsatayotgan “Musiqa madaniyati” va “Maktabgacha ta’lim muassasalari musiqa rahbarlari” fanlari o‘qituvchilarining malakasini oshirish kurslari uchun malaka talablari, o‘quv reja va fan dasturlari, ishchi fan dasturlarini yaratish bo‘yicha ishladilar. 2017 yil 1 noyabar kuni talablari, o‘quv reja va fan dasturlarini topshirish taqdimotini o‘tkazdilar. Endigi vazifa fan dasturlari asosida ishchi fan dasturlarini va o‘quv uslubiy majmualarini yaratishdan iborat